Thảo trang: Dì cỏ - Weed nuns
#1


[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Dạ bên muội ra blank kg thấy gì hết ngũ ca ơi.  🤷🏻‍♀️

[Image: D2-AF6-E60-3-AA4-496-D-BEE9-92-A52-D7-E96-E6.jpg]

Giờ muội đi lễ về tính tiếp, lâu lắm mới dự lễ nửa đêm.  May là Cali mùa đông kg lạnh như Dallas hay London.  😅
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#3
(2022-12-25, 02:13 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ bên muội ra blank kg thấy gì hết ngũ ca ơi.  🤷🏻‍♀️

[Image: D2-AF6-E60-3-AA4-496-D-BEE9-92-A52-D7-E96-E6.jpg]

Giờ muội đi lễ về tính tiếp, lâu lắm mới dự lễ nửa đêm.  May là Cali mùa đông kg lạnh như Dallas hay London.  😅

 Gì kỳ dzợ. You tube của đài Phóc mà ta. Để 5 dán lại:  https://www.youtube.com/watch?v=O_FJ7kaRjcM
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply