Thuế nhà Năm Nay
#1
Lại tăng tiếp... hơn 4k rồi 

Nhìn mà chóng mặt luôn  Admire Admire

Reply
#2
(2022-09-15, 09:14 PM)SugarBabe Wrote: Lại tăng tiếp... hơn 4k rồi 

Nhìn mà chóng mặt luôn  Admire Admire

 10 năm trước mình trả khoảng $1,800. 5-6 năm nay nó tăng lên từ từ và bây giờ là $4K, đã included all kind of exemptions cho căn nhà mình ở và hơn $8K cho mỗi năm phải trả properties taxes. Mỗi năm nhìn bills mà xỉu nhiều lần cứ lần nào đi nhậu.

Please
[Image: Signature.gif]
Reply
#3
(2022-09-17, 12:34 PM)NhuCanhVitBa Wrote: . Mỗi năm nhìn bills mà xỉu nhiều lần cứ lần nào đi nhậu.
Please

Rollin Biggrin

Cái gì cũng lên
Mà lương không lên

Very-angry

Reply
#4
Em Sugar ui.  Hì hì…hì hì. Anh hai nghĩ cho ai sắp sửa có cặp thì tự nhiên lương trở thành gấp đôi.  Nếu hên thì được lên gấp ba hay gấp bốn.   Rollin Nhiều khi khỏi trả thuế nhà nữa.  
Lol

Reply
#5
Nhân lên bộn luôn. 

Becuoi Admire Thankyou
Reply