Huynh TD.
#16
(2022-08-13, 06:30 PM)Xí Xọn Wrote: Đúng là XX viết sai đó huynh. Phải nói đó là thread của huynh NCVB.  

XX hồi xưa cũng có tham dự bên VF, nhưng thích ở nhà bếp hơn. Thỉnh thoảng có chạy qua bên THTG á. Thấy bên đó ngày xưa cũng cãi nhau loạn xạ, nghe mấy sis nói có nhiều Mods sợ quá chạy mất.  Rollin

XX thấy mình còn đang trong tiến tình học hỏi, về Phật pháp thì XX thấy sis TT nếu có hứng thú thì nên học thẳng ở các sư thì tốt hơn. XX cũng học từ các sư và từ kinh điển. Còn về chữ duyên. XX thấy Sư TK có giảng ở 

đây. 


XX mến tặng hoa cho sis TT nè. Cảm ơn sis ở những lời đẹp.   [Image: flower-basket-smiley-emoticon.gif]

TT cám ơn XX, món quà rất quí giá.   Tulip4
Reply
#17
(2022-08-13, 10:48 PM)Thuctinh Wrote: TT cám ơn XX, món quà rất quí giá.   Tulip4

LTP học từng câu giảng của Sư TK đó cô bạn TT  Tulip4 .  

Như các Sư khác đã đuợc Mod XX nhắc đến (như Sư Chánh Mình, Sư Hạnh Tuệ, Sư Sán Nhiên, v.v.), Sư TK đem hết tâm trí giảng giải khi bố thí Pháp. Vì thế, các bài giảng của các vị sư này quý giá vô cùng.

Sadhu. Sadhu. Sadhu.
Reply
#18
(2022-08-14, 05:44 AM)LeThanhPhong Wrote: LTP học từng câu giảng của Sư TK đó cô bạn TT  Tulip4 .  

Như các Sư khác đã đuợc Mod XX nhắc đến (như Sư Chánh Mình, Sư Hạnh Tuệ, Sư Sán Nhiên, v.v.), Sư TK đem hết tâm trí giảng giải khi bố thí Pháp. Vì thế, các bài giảng của các vị sư này quý giá vô cùng.

Sadhu. Sadhu. Sadhu.

Cám ơn anh Phong nhiều Tulip4
TT sẽ cố gắng giành thời gian nghe các Sư giảng.
Reply
#19
(2022-08-14, 05:44 AM)LeThanhPhong Wrote: LTP học từng câu giảng của Sư TK đó cô bạn TT  Tulip4 .  

Như các Sư khác đã đuợc Mod XX nhắc đến (như Sư Chánh Mình, Sư Hạnh Tuệ, Sư Sán Nhiên, v.v.), Sư TK đem hết tâm trí giảng giải khi bố thí Pháp. Vì thế, các bài giảng của các vị sư này quý giá vô cùng.

Sadhu. Sadhu. Sadhu.

Anh Phong có tâm chịu khó tìm nhiều Sư khác nhau để lắng nghe học hỏi, giúp cho anh nhìn được nhiều khía cạnh và hiều được rộng hơn.  Ok-sign-smiley-emoticon Tulip4
Reply
#20
Có cái message cho Xí Xọn. Sợ bị xóa nên post vào đây cho Xí Xọn, + 2 người ủng hộ việc hỏi tội mấy Mods 

(2022-08-14, 01:03 PM)Ngap_ruoi Wrote: [Image: 20220814-140059.png]
Reply
#21
(2022-08-14, 01:35 PM)Thuctinh Wrote: Anh Phong có tâm chịu khó tìm nhiều Sư khác nhau để lắng nghe học hỏi, giúp cho anh nhìn được nhiều khía cạnh và hiều được rộng hơn.  Ok-sign-smiley-emoticon Tulip4


Trước hết, LTP phải hiểu lý thuyết (Đức Thế Tôn dạy gì) một chút để biết mình có muốn tiếp tục học hay không. 

Khi nhận thấy quả thực những điều Ngài dạy rất đáng cho LTP trân quý và Ngài thật xứng đáng cho mình kính ngưỡng, LTP mới hết lòng nghe lời Ngài và các vị chân tu .

LTP mới học Phật Pháp gần đây thôi, nên còn nhiều điều phải học lắm.

Smiling-face-with-halo4
Reply
#22
(2022-08-14, 01:59 PM)LeThanhPhong Wrote: Trước hết, LTP phải hiểu lý thuyết (Đức Thế Tôn dạy gì) một chút để biết mình có muốn tiếp tục học hay không. 

Khi nhận thấy quả thực những điều Ngài dạy rất đáng cho LTP trân quý và Ngài thật xứng đáng cho mình kính ngưỡng, LTP mới hết lòng nghe lời Ngài và các vị chân tu .

LTP mới học Phật Pháp gần đây thôi, nên còn nhiều điều phải học lắm.

Smiling-face-with-halo4

Lâu lâu TT có nghe các Sư giảng, nếu có lòng và tâm rất giúp ít cho mình, lòng được nhẹ nhàng hơn khi được xem nhẹ mỗi thứ khi lòng mình giảm sân si, cố chấp và gắng giữ cho mình lạc quan.  Ông xã của TT không bao giời có lòng chịu nghe, đoạn nào của các sư hay thì TT tìm cách mở cho ổng nghe thay thế lời mình muốn nói, minh nói khó đạt được hêt ý, ông hiểu được phần nào thì tốt cho phần đó. Anh Phong rất chịu khó lắng nghe và đọc sách nên kiến thức của anh có nhiều.
Reply