Dì Tuyết Vân ơi,
#1
Dì cho cháu hỏi,
làm sao để nhận biết được 1 phụ nữ đẹp, 
đang nói chuyện với mình, qua màn hình vậy dì?
See-through me in you
Reply
#2
Trước khi trả lời dì muốn biết .. nếu phụ nữ đẹp thì sao .. phụ nữ xấu thì sao ? Shy

Trả lời trước đi rồi dì trả lời cháu
Reply
#3
(2022-06-14, 11:29 AM)tuyetvan Wrote: Trước khi trả lời dì muốn biết .. nếu phụ nữ đẹp thì sao .. phụ nữ xấu thì sao ? Shy

Trả lời trước đi rồi dì trả lời cháu

Dễ mà dì.  Đẹp thì cháu gọi bằng dì, xấu thì cháu gọi bằng cô.
See-through me in you
Reply
#4
Sao cháu kỳ thị vậy 

Cô và dì khác nhau sao
Reply
#5
(2022-06-14, 11:56 AM)tuyetvan Wrote: Sao cháu kỳ thị vậy 

Cô và dì khác nhau sao

Không phải là kì thị đâu dì ơi.  Cháu gọi bằng cô là để giữ khoãng cách cố định, vì cháu sợ họ sẽ lại tổn thương thêm tội nghiệp cho họ thôi dì ơi.
See-through me in you
Reply
#6
Ok cháu, bây giờ dì trả lời câu hỏi của cháu nhá

Qua màn hinh, mình đâu biết ai đẹp xấu, theo dì, đây chỉ là yếu tố phụ thôi 

Yếu tố chánh là qua cách nói chuyện của người đó, mình có thể định được người này thế nào 

Cháu đồng ý với dì không? 

Online, mình chỉ nhận định qua cách nói chuyện 

Ngoài đời, mình mới bị chi phối bởi sắc đẹp người đó có nghiêng thùng ngã nước không 

Hihi
Reply
#7
(2022-06-14, 01:10 PM)tuyetvan Wrote: Ok cháu, bây giờ dì trả lời câu hỏi của cháu nhá

Qua màn hinh, mình đâu biết ai đẹp xấu, theo dì, đây chỉ là yếu tố phụ thôi 

Yếu tố chánh là qua cách nói chuyện của người đó, mình có thể định được người này thế nào 

Cháu đồng ý với dì không? 

Online, mình chỉ nhận định qua cách nói chuyện 

Ngoài đời, mình mới bị chi phối bởi sắc đẹp người đó có nghiêng thùng ngã nước không 

Hihi


Theo dì nói là qua cách nói chuyện, thì mình có thể đại khái nhìn ra được con người đó thế nào.  Thế thì con người qua màn hình đó là con người thật của họ, hay là con người giả của họ vậy dì?
See-through me in you
Reply
#8
Nếu nói về con người thiệt, thì chung nhà mới biết 

Còn online hay offline, chỉ cho người ta khái niệm về mình 

Online thì chuyện đẹp xấu không quan tâm, nhưng offline thì nó có ảnh hưởng đó  Shy
Reply
#9
Giống như thằng con trai "không đau đẻ" của Vân ... Tyler 

Mới dọn vào, Vân thì thích cơm rượu, muốn giới thiệu cho nó biết 

Nó nói .. Tao không đụng tới liquor đâu

Ở 1 thời gian mới biết, sáng nó súc miệng bằng 6 lon beer thôi hà

Bởi vậy, có ở chung, mới biết, nếu nói về sự thiệt của ai đó 

Còn trong giao tiếp, online hay offline, mình chỉ có khái niệm về người kia như thế nào 

Dĩ nhiên cái khái niệm này nó rất là subjective .. vì có người nhìn thấy điểm này, thích .. nhưng cũng có người nhìn thấy điểm này,  thì lại ưa không vô


TT nghĩ thế nào  2leluoi


Vân ngoài đời có nhiều người gần gũi, nhưng trong này thì không ai ưa Vân cả .. Mặc dù Vân vẫn là Vân 

See, nó very subjective

Ở ngoài, bạn bè coworkers cứ thích réo Vanessa Vanessa, cái tên Vân gần gũi với họ

Trong này, cái tên Vân làm người ta sợ, lol

Happy-smiley-emoticon


Musical-note_1f3b5 MAY MÀ CÓ BẠN BÊN NGOÀI, ĐỜI CÒN DỄ THƯƠNG  Musical-note_1f3b5 là lá la  Musical-note_1f3b5
Reply