Tếu, silly humor... :-)
Trending chờ “vợ chửi” để theo thầy.   Lol Lol

[Image: IMG-6752.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
Mấy ông chồng này có nên được thưởng hay phạt quỳ cho being honest và thật thà quá kg heng…  Lol

Chồng bà áo vàng:  vợ của mấy ông giống người đẹp nào của Kim Dung?

Chồng bà áo hồng:  Cầu Thiên Xích

Chồng bà áo xanh:  Lý Mạc Sầu

Chồng bà áo tím:  Thiên Sơn Đồng Lão

Chồng bà áo hắc/bạch:  vợ tôi có gương mặt Tiểu Long Nữ, body Tiểu Chiêu, trí tuệ Hoàng Dung, tính cách Diệt Tuyệt Dư Thái

Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply