Tào lao
Hello, chào TT. Nàng vẫn khỏe hả? Năm mới mình chúc TT và người thân trong gia đình sức khỏe dồi dào công ăn việc làm mãi tấn tới nha. Nàng không ghé nhà mình thì đừng ghé để trả lể lời chúc nheng, mình không muốn kiểu có qua mới có lại như vậy đâu á! Lol Lol Lol Hello

 
                                                                                                           
Reply
(2023-01-27, 07:12 PM)TTTT Wrote: Hello, chào TT. Nàng vẫn khỏe hả? Năm mới mình chúc TT và người thân trong gia đình sức khỏe dồi dào công ăn việc làm mãi tấn tới nha. Nàng không ghé nhà mình thì đừng ghé để trả lể lời chúc nheng, mình không muốn kiểu có qua mới có lại như vậy đâu á! Lol  Lol  Lol  Hello


Cám ơn 4Tình nhiều, năm mới TT mến chúc 4Tình có được nhiều niềm vui, nhiều sức khoẻ và hạnh phúc thật nhiều.

Nãy giờ TT bị réo bắt nắu cơm chiều, còn lo gõ nữa là sẽ bị vahidrk1đầu năm đó Lan.
Reply