phá
Mùa Xuân, hoa khoe sắc mầu, lòng người cũng vui nhộn.  Tulip4 Ngắm hoa thấy mầu nào cũng đẹp hết.  Bên này mấy tuần nữa là hè rồi anh Phai.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, phai
Reply
(2024-04-23, 11:20 AM)phai Wrote: Thấy trên net có người uốn nhành hoa cây con nhền nhện rất đẹp nên bắt chước.

[Image: 4329188.jpg]

[Image: 20240423-114257s.jpg]

Mấy con nhền nhện cũng mau lớn thật.

[Image: 20240529-105336.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • dulan, JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
Trong bonsai group trên FB có nhiều những chậu cây nhìn thật thích.

[Image: 4454141.jpg]

[Image: 44152.jpg]
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply