xanh
Càng ngày càng phái tiệm Goodwill. Hôm nay mới chạy ra và vớt được vài thứ có thể trồng cây.

Khúc củi xanh lơ này có $4, nếu đi kiếm chắc chẳng thấy ở nơi mô.
[Image: 20230528-155846.jpg]

... nếu họ làm men nâu giống màu gỗ hẳn sẽ đẹp hơn nhiều
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • dulan, Ech
Reply
Tao nghe một "chiên gia"dạy rằng phải đi goodwill khu nhà giàu mới tìm được những thứ đồ quý hiếm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
No matter how kind or generous you are, you will never satisfy an ungrateful person.
Reply
(6 hours ago)Ech Wrote: Tao nghe một "chiên gia"dạy rằng phải đi goodwill khu nhà giàu mới tìm được những thứ đồ quý hiếm Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

có lý chứ, dân nhà giàu thảy đồ ra dỉ nhiên đồ hiệu rồi Rolling-on-the-floor-laughing4

Anh Phai, anh 2 và con gái của Sầu thích đi Goodwill lắm, con gái nhắm đồ dùng cho baking Shy
Vấn thế gian, tình là chi...

Reply