Anh Việt Kiều 66t bị CẮT TIỀN SSI/Medicaid, vì bảo lãnh Vợ/Con vừa sang Mỹ.
#61
$1400 - Gói cứu trợ giúp gì Quý Vị Cao Niên từ 01/01/2023

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#62
Tin mới! Ai được TIỀN gì? Ảnh hưởng ai? Dự luật từ QH

Lưu ý từ 01/01/2023: ASXH áp dụng những thay đổi lớn! Ảnh hưởng ai? Ai sanh 1956-1957? Quan trọng!

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#63
Mùa TAX: Lưu ý! Những ai bị kiểm tra THUẾ (2023)? Cách tránh!
Ai được khoảng $1,200 từ IRS, là sao? Sở thuế bãi bỏ việc mướn thêm 87k nv?
xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#64
Cẩn thận khi bỏ TÊN cha/mẹ vào NHÀ mình, để được GIẢM THUẾ hàng năm

Medicare & An Sinh Xã Hội: Thương lượng THUỐC. Muốn ngừng lãnh hưu. Lưu ý lừa đảo!

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#65
2023: Cần lưu ý gấp , kẻo muộn (về mùa THUẾ năm nay)

Hot! Cho gần $7,000, lãnh ASXH có được TIỀN này không? Ai được lãnh từ IRS?

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#66
65 tuổi, sang Mỹ 7 năm, chưa đi làm, vừa vào qt Mỹ, xin cái gì được: SSI, Medicare, Medicaid, ACA?


Tôi bị cắt SSI/Medicaid, vì vợ qua đời và có bảo hiểm nhân thọ.

Xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#67
Ra tiệm Nails giúp, bị CẮT và bị ĐÒI hoàn TIỀN BỆNH (ASXH) lại, vì giúp không lương

Lưu ý! Gửi tiền về VN, bị từ chối MEDICAID, MEDI-CAL, SSI

xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#68
Có cách bị tránh lấy nhà khi dùng Medicaid, Medi-Cal (khi qua đời) không?

Medicare Mistakes - Tránh bị PHẠT như vầy

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#69
Cẩn trọng về Medicare: TÔI nhận hoá đơn gần $22,000

Từ 04/2023: Ai sẽ bị CẮT MEDICAID-Cal? Cần làm gì gấp? Hàng triệu người sẽ bị ảnh hưởng!

xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#70
67t, muốn quay lại Mỹ chữa bệnh. Về VN từ t62 (lãnh hưu Mỹ). Về xin SSI, Medicaid-care liền được k?

Lưu ý! Quốc tịch Mỹ, bị cắt TIỀN ASXH khi về VN sống trường hợp nào (Tiền Hưu, Goá Phụ, Bệnh)?

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#71
Sai lầm Tiền hưu (ASXH) như vầy, sẽ gây thiệt hại nặng cho mình. Hối hận không kịp!

Phụ Nữ lưu ý! Chồng muốn ly dị, về VN cưới vợ. Sau này được lãnh TIỀN (Hưu, Goá Phụ) từ chồng k?

xhusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#72
Lưu ý! Ai trong danh sách này: KHÔNG bao giờ được LÃNH TIỀN HƯU!

Tin mới - Quốc Hội: TIỀN ASXH (Hưu, Bệnh, vv) trì hoãn vì NỢ TRẦN?

xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#73
Giúp! Tôi vừa bị CẮT tiền SSI/Medicaid vì cho share phòng!

Lưu ý! Ai muốn trả hết nợ NHÀ trước khi về Hưu như vầy?

xahoiusa
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#74
Lưu ý! Quốc tịch Mỹ, bị cắt TIỀN ASXH khi về VN sống trường hợp nào (Tiền Hưu, Goá Phụ, Bệnh)?

Anh Việt Kiều 66t bị CẮT TIỀN SSI/Medicaid, vì bảo lãnh Vợ/Con vừa sang Mỹ.

xahoiusa.
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply