Rất là bình thường
#1
mình like rồì buồn buồn mình unlike , everything working

Grinning-face-with-smiling-eyes4

ngồi buồn cho một cái like 
đến khi buồn hết  thì đem like dzìa

ps: buồn hết nghĩa là hết buồn ... tại vì nhà thơ nên phải viết như vậy 
Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply