Góc hở...
#1
Hay là góc kín?
Kín thì giữ trong lòng,
chết mang theo.

Còn hở,
thì....,
viết ra,
cho người ta biết hết...
thật sao?

Người thật sự muốn biết,
thì chắc gì đã biết đến trang này,
mà ghé vào đọc.

Để có thể hiểu được,
vì sao mình lại nhẫn tâm làm vậy.
Dẫn đến kết cuộc,
người người đều tổn thương.

Thở dài,
rồi nhắm mắt....
thật đau lòng lắm.....
See-through me in you
Reply