my corner...
#1
Như đã hứa, hình của khánh đây. Chút nữa khánh sẽ lấy xuống. Cảm ơn các bạn đã ghé qua.  Thanks-sign-smiley-emoticon

Heavy-black-heart4
kcnd ~ lncv
Reply
#2
[Image: 48967-33846-FriendRefresh.800w.tn.jpg]
kcnd ~ lncv
Reply
#3
[Image: Luong-Thien.jpg]
kcnd ~ lncv
Reply