Wow
1393397501 Mi, ngủ ngon

thân này là gỗ mục, nếu không ngủ được thì cho nó mục luôn cho rồi  Lol
Sức mạnh của Ý: 
luôn nghĩ mình khoẻ, mình sẽ khoẻ 
cho dù có đang yếu thì cũng sẽ khoẻ mau thôi.
Reply
Heart 
(2023-01-09, 12:47 AM)Tuy duyen Wrote: 1393397501 Mi, ngủ ngon

thân này là gỗ mục, nếu không ngủ được thì cho nó mục luôn cho rồi  Lol


"mục" 1 mình buồn nên khi nào het buồn thì "mục" không sao cu.  Lol
Reply