xin
#1
xin em chớ gọi anh đây là bé 
nghe kỳ kỳ lỡ bà xã anh nghe
xin em nhớ khi gọi ai là bé
hãy xem chừng bé đã đủ thân quen?
xin em hãy gọi nhau trong thân mật
nhưng dè chừng bởi ai cũng người dưng

xin em nhớ chớ goi cưng cưng nhé
bởi anh là cưng của xã anh thôi
xin em hãy đừng gọi cưng nhiều quá
bởi rằng thì nghe nó oãi gì đâu
anh có nhớ ngày xưa "anh bác sĩ"
cãi một hồi ảnh khẽ gọi nè cưng
nếu cưng muốn san antonio anh đợi
xuống dưói này cưng đấu súng cùng anh 

:full-moon-with-face4: 

thơ vui xin chơ nặng lòng
đùa nhau chút tí .. xin người ...bỏ qua
Reply