Khoảng lặng
[Image: 76020a67edf424f2b7bea9e197177013.jpg]


Người xa đi xa mấy cũng là xa - níu kéo làm chi thêm chua xót - buông hết ... cho xong chuyện đã qua. 
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
[-] The following 2 users Like Mãi Yêu Thương's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, RungHoang
Reply