Xóm HÉT
#1
Music 
Thể theo lời yêu cầu của Hủ Tì Nữ, tui mở Góc HÉT cho dân chợ trời và các thành viên của VB HÉT cho đã luôn! Cái này không phải phòng trà nhe, bà con bận quần tà lỏn vẫn có thể ngồi phệt xuống đất nghe được.
Các bạn không phải là member của VB ơi... Đây là dịp các bạn đăng nhạc mình ca cho mọi người cùng nghe nè, mà lại không cần tiết lộ danh tính của mình. Xin mời!
Edited 10/10/2020: do lý do tế nhị, Xóm Hét không còn nằm ở Chợ Trời nữa mà đã dời vào phòng Nhạc. Mong các bạn thông cảm.

---- Gom lại các giọng ca vào một nơi nha ----

Danh Sách theo Tên Bản Nhạc A-Z 
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid222557

Danh Sách Theo Tên Bản Nhạc H-N 
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid222739

Danh Sách Theo Tên Bản Nhạc O-Z 
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid222776


Mục Lục #1 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid223882
Mục Lục #2 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid223883
Mục Lục #3 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid223885
Mục Lục #4 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid223886
Mục Lục #5 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid223887
Mục Lục #6 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid243077
Mục Lục #7 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid243078
Mục Luc #8 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid243079
Mục Lục #9 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid250149
Mục Lục #10 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid250150
Mục Lục #11 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid250151
Mục Lục #12 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid259260
Mục Lục #13 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid259261
Mục Lục #14 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid259262
Mục Lục #15 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid259264
Mục Lục #16 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid263684
Mục Lục #17 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid263686
Mục Luc #18 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid263687
Mục Lục #19 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid268658
Mục Lục #20 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid268659
Mục Lục #21 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid268660
Mục Lục #22 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid268661
Mục Lục #23 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid274036
Mục Lục #24 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid274037
Mục Lục #25 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid274038
Mục Lục #26 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid274039
Mục Lục #27 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid279326
Mục Lục #28 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid279327
Mục Lục #29 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid279328
Mục Lục #30 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid279329
Mục Lục #31 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid286811
Mục Lục #32 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid286812
Mục Lục #33 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid286813
Mục Lục #34 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid286814
Mục Lục #35 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid286815
Mục Lục #36 (Giáng Sinh 2020) http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid305016
Mục Lục #37 (Giáng Sinh 2020)  http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid305017
Mục Lục #38 (Giáng Sinh 2020) http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid305018
Mục Lục #39 (Giáng Sinh 2020) http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid305019
Mục Lục #40 (Giáng Sinh 2020) http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308502
Mục Lục #41 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308503
Mục Lục #42 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308504
Mục Lục #43 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308505
Mục Lục #44 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308507
Mục Lục #45 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid308508
Mục Lục #46 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid327263
Mục Lục #47 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid327264
Mục Lục #48 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid327266
Mục Lục #49 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid327267
Mục Lục #50 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid327268
Mục Lục #51 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid338774
Mục Lục #52 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid338775
Mục Lục #53 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid338776
Mục Lục #54 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid338777
Mục Lục #55 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid338778
Mục Lục #56 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347311
Mục Lục #57 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347312
Mục Lục #58 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347314
Mục Lục #59 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347315
Mục Lục #60 http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid347316
(do đã có trang index nên trang mục lục xin được ngưng cập nhật)

Reply
#2
Danh Sách Theo Tên Bản Nhạc A-G

Reply
#3
Danh Sách Theo Tên Bản Nhạc H-N

Reply
#4
Danh Sách Theo Tên Bản Nhạc O-Z

Reply
#5
Hôm nay thử cái mixer Yamaha xem sao Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: baikhongtenso2.jpg]

https://app.box.com/s/gevrfctsgcjz4tmz04wbmxouo2qkha7l

Reply
#6
(2020-03-31, 01:10 PM)lãng Wrote: Mài hát nghe trùng trùng tâm sự bị thằng Đạn bắt trúng mạch rồi hả  Biggrin

Có tâm sự gì đâu mà bị bắt trúng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tụi bây khoái đoán mò thiệt đó nhe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#7
Nghe hay  Thumbs-up4
Reply
#8
(2020-03-31, 08:01 AM)BaEch Wrote: Hai đứa bây ca chung tình cảm lắm luôn. Clap  Biggrin

Thài trò tui mừ pác  Rollin

Pác hát mixe xịn nghe giọng chẻ thật
Reply
#9
Quote:Thài trò tui mừ pác  Rollin

Pác hát mixe xịn nghe giọng chẻ thật

Ý mày nói tao già quắc sao lại có giọng trẻ phải hông? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#10
(2020-03-31, 01:57 PM)BaEch Wrote: Ý mày nói tao già quắc sao lại có giọng trẻ phải hông?   
Pác ếch em là đờn bà, nhỏ tì nữ của thiên sanh á
Pác phải gọi em tì nữ nha  Rollin
Reply
#11
Chà, sao mấy người khó chịu thế không biết, đờn bà thiệt là rắc rối. Người thì không thích gọi bằng "bà", người thì không thích gọi bằng "mày" Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#12
(2020-03-31, 02:17 PM)BaEch Wrote: Chà, sao mấy người khó chịu thế không biết, đờn bà thiệt là rắc rối. Người thì không thích gọi bằng "bà", người thì không thích gọi bằng "mày"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói thiệt, dù thân cở nào mà đàn ông gọi đàn bà hay đàn bà gọi đàn ông bằng tiếng "mày" hay xưng "tao" nghe có vẽ....kỳ cục và sỗ sàng quá đi! Không có thiện ý chút nào ( nhưng nếu là đàn ông hay đàn bà cùng phái và là bạn bè chí cốt với nhau thì xưng mày tao cũng là chuyện thường thôi.) Grinning-face-with-smiling-eyes4 Nhưng nếu khác phái mà cùng trang lứa với nhau thì đàn ông gọi đàn bà bằng "bà" và ngược lại thì tui cũng thấy gần gủi với thân mật hơn nhiều...Tui là phụ nữ mà tui cũng thường hay gọi những người bạn thân thương của tui bằng bà qua, bà lại hoài đó chứ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :chay:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#13
Clap Clap Clap 🤗🤗🤗🤗🤗 mọi người hát hay!!
Reply
#14
(2020-03-31, 02:17 PM)BaEch Wrote: Chà, sao mấy người khó chịu thế không biết, đờn bà thiệt là rắc rối. Người thì không thích gọi bằng "bà", người thì không thích gọi bằng "mày"  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em thích ngọt mà pác  Rollin

Trời sanh đờn bà là để rối như tơ  :dance: :dance:
Reply
#15
(2020-03-31, 08:12 PM)lamdzuyen Wrote: Clap  Clap  Clap 🤗🤗🤗🤗🤗 mọi người hát hay!!

Vô đây hết cùng cho vui nhé , làm duyên ơi  Tulip4
Reply