Monkey bread ...
#1
Bánh vừa bake còn warm uống với cafe đen không đường ...

[Image: 3009-D0-EC-4-EA6-4828-9845-BD2-B2-D93072-C.jpg]


[Image: 6-F9-B15-CA-F11-C-4-C89-9-E28-AC8-C3055-BFAC.jpg]


[Image: BF02-E872-7096-4-D24-9-B0-C-8-C1-B8882-B8-F7.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Reply
#3
(2020-03-08, 09:39 PM)SugarBabe Wrote: Nói là làm liền  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Bánh dễ làm lắm SB Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Banh nay sao giong cuc thit qua vay?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#5
Yummmmyyyyyyy  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#6
Hmm.... Giống .... giống như xin-na-mân rô (aka cinnamon rolls)..... nhưng không có rô và không có đường trắng phủ ở trên.... Until then... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
Reply
#7
Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2022-06-04, 12:23 AM)005 Wrote: Đọc cái tựa mất hồn. Ở Berlin, Monkrey pox đã có hơn 40 người bị truyền nhiễm trong vòng 1 tháng.  Disappointed-face4

Em đọc tin tức thì Monkey pox không gay chết nhiều.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply