Room mới cho làm bánh
#1
Xin mời những thành viên đam mê làm bánh các loại tham gia  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#2
[Image: cake-smiley-emoticon.gif][Image: slice-of-cake-smiley-emoticon.png][Image: perfecto.gif]

Reply
#3
Bee không biết làm bánh .

hình bánh online chôm chỉa về 

[Image: cac-loai-banh-sinh-nhat-ngon-chat-luong-...-noi-2.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#4
[Image: tong-hop-cac-loai-banh-ngot-Phap-noi-tie...guoi-1.jpg]

[Image: 0QnHlgKdsABVGb3o9RhruKokDQDGF9_M3uBHIw-7...UHZRXf638Q]


[Image: Y786Sj_ccB2QzEaS4AaKc_y0ePKZhBiCmcFZFf4m...wWPw8fhzhN]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
(2020-03-02, 11:07 PM)Bee Wrote: [Image: Y786Sj_ccB2QzEaS4AaKc_y0ePKZhBiCmcFZFf4m...wWPw8fhzhN]Heavy-black-heart4 cute ghê sis

Reply
#6
(2020-03-02, 11:13 PM)SugarBabe Wrote: Heavy-black-heart4 cute ghê sis

đơn giản mà họ nghĩ ra hay quá sis , có óc sáng tạo .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#7
[Image: vfvN7Rg8vq-5JKbZQJsQFf1sPg_9O8lzJ8n_JvHg...p933h1X9b8]

[Image: 20131030_4ca03426f95db2ff07fab2066d1dac2...104196.gif]

[Image: gato-valentine-5.jpg?v=1561606508371]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#8
[Image: 1357cbb769942f15af5633a74069.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#9
Cái này cho sis SB 

Lol

[Image: banh-sinh-nhat-happy-birthday-ms-hong-600x420.jpg]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#10
[Image: cach-lam-banh-gato-kem-u-vi-bang-noi-com...-16115.jpg]

cái bánh này đơn giản mà đẹp quá

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#11
[Image: 190cc592fbd1128f4bc0.jpg]

[Image: 1531893mht-08-jpeg.jpg?v=1510308261353]

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#12
[Image: recip_img-6689780_turtle-recipe.jpg]

Mr Turtle Rice Krispies Cake
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt WhitmanReply
#13
Bee đang coi học làm bánh , sẽ có 1 ngày đẹp trời Bee sẽ ra tay  Lol
Bee ra tay nhưng ăn được hay không thì chưa biết .

Hello Hello All

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#14
Clap Clap Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply