Mục lục và tóm lược "LTP Học Phật Pháp"
Post #993, p 67

Từ Kinh Ðại Niệm Xứ lợi ích và phương thức hành thiền Vipassanā

https://phatgiao.org.vn/tu-kinh-ai-niem-...50633.html

5 Lợi ích của Thiền Vipassana:

1/ Thanh tịnh (làm trong sạch) tâm chúng sanh hữu tình 
2/ Vượt khỏi Sầu -  Bi
3/ Diệt trừ Khổ (thân) - Ưu (tâm)
4/ Thành tựu Thánh trí 
5/ Chứng ngộ Niết Bàn ( có nghĩa là đạt Bất Tử)
Reply
Sức mạnh

1. Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.
2. Sức mạnh của nữ nhân là sự hờn dỗi.
3. Sức mạnh của kẻ cướp là vũ khí.
4. Sức mạnh của vua chúa là uy quyền.
5. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo (ujjhatti).
6. Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hoá.
7. Sức mạnh của kẻ đa văn là thẩm sát (patisankhāna). 
8. Sức mạnh của bậc Sa-môn (xuất gia) là kham nhẫn.

(Kinh Tăng Chi Bộ -- Chương 8 Pháp)

Post #100, p 7:

http://vietbestforum.com/thread-22762-page-7.html

Thanks-sign-smiley-emoticon anh Anatta .
Reply
Anh abc viết:

Hỏi: "Những pháp này là do duyên , thiện hay không thiện rồi cũng qua , đừnng dính mắc .... " nghĩa là gì ?

Đáp: Giải thích câu trên thường gặp trong Phật Giáo Nam Tông:
  1. ko có nghĩa là bàng quang khi nhận lời khen tặng (quả của thiện nghiệp đang trổ) hoặc lời chê bai (quả của bất thiện nghiệp đang trổ)
  2. mà đừng để tâm quá rung động bằng cách nhìn thẳng vào nó, nhận biết mình đang hoan hỉ hoặc buồn phiền (khi đón nhận quả tốt hay xấu) 
đại khái như vậy .

--ooOoo--

Sư Toại Khanh giảng:

Mỗi khi bình tâm biết mình đang 
  1. hoan hỉ (tham), 
  2. buồn phiền (sân), 
  3. hoặc không tham không sân, 
là mỗi lần được tái sinh làm người hoặc làm thiên (như con rùa mù chui được vào cái lỗ của khúc cây trôi dập dềnh theo sóng biển) . 
[-] The following 1 user Likes LeThanhPhong's post:
  • Ech
Reply