vườn rau 7 tầng trên mái nhà
Trồng rau cải trên khè của gạch vườn 

https://m.youtube.com/shorts/8AEg6SmXEacCoi bác trồng rau cải 

https://m.youtube.com/shorts/LmFy3NMi1ek

..
Be Vegan, make peace.
Reply
Cách làm lò nấu bằng củi 

https://m.youtube.com/shorts/vhoZMuLdnPw


...
Be Vegan, make peace.
Reply
Trồng nấm linh chi thành cây bonsai 


https://m.youtube.com/shorts/7f6qJa_jzb8

Cách trồng nấm linh chi 

https://m.youtube.com/shorts/4J9FUvVCNjU

..

..
Be Vegan, make peace.
Reply