Bao giờ
#1
[Image: 23376089_162455357682505_729725416588699...e=5EB19321]
TK


Bao giờ tóc hỏng còn xanh
Bao giờ giả biệt xó đời quạnh hiu
Bao giờ thôi hết nằm mê
Bao giờ thấy được cái chân hiện tiền

abc
Reply