Thú vật dễ thương
Đuổi muồi bằng  nấm rừng

https://m.youtube.com/shorts/jkAk6whkG7Y


...
Be Vegan, make peace.
Reply
Mèo chăm sóc chó bệnh tật .


https://m.youtube.com/shorts/zIkynBsbXec

...
Be Vegan, make peace.
Reply
Chú chó tím cách  cứu con mèo ra khỏi hồ


https://m.youtube.com/shorts/iGiJgHjAEio

...
Be Vegan, make peace.
Reply