Làm Thơ Tình Ai Đọc
#16
đâu tình ta phãi chia đôi
Sao anh từ giã chẳng một lời
Anh đi đễ lại khung trời vắng
Buồn tình giọt lệ thấm vành môi .

Heavy-black-heart4
Đẹp Xấu tuỳ người đối diện !
Reply