Xuân Hoài
#16
Lâu rồi không ai nhớ đến  thơ ,
Đọc thơ vui nha mấy em gái .


Kén canh chọn cá lung tung. 
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh. 

Giơ chân em đá em dần 
Cho anh chết quách khỏi gần bên em

Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không. 

Học không yêu yếu dần rồi chết 
Yêu không học không ngóc được lên.

Nếu một mai em đi yêu thằng khác
Anh có buồn nhưng không khóc đâu em
Lòng ngậm ngùi anh cầm chai axit
Miệng mỉm cười 2 lít đủ không em
Reply