Sưu tập các món chay
ẾN CŨ
MENU



NƯỚC MẮM : VI SINH VÀ MEN – TRẦN MINH QUÂN

March 29, 2022

Trần Minh Quân
   Sau các phần về :”Nước mắm tại Việt Nam” và “ Sản xuất-Kỹ thuật..” , xin mời Quý vị cùng đọc về các vấn đề vi sinh, men và hương vị nước mắm..
   Về sản xuất và các vấn đề kỹ thuật xin đọc tại :
https://bienxua.wordpress.com/2022/03/10/nuoc-mam-san-xuat-va-cac-van-de-ky-thuat-tran-minh-quan/
[Image: image-140.png?w=356]
                                                    Hí họa vi khuẩn.. chịu mặn
 • Vi sinh vật và lên men cá :
[size=undefined]
   Nước mắm có một nồng độ muối rất cao (25-30%). Các vi sinh vật tăng trưởng trong tiến trình sản xuất nước mắm là các vi khuẩn ‘ưa muối’ (halophilic).Vai trò của vi khuẩn trong nước mắm là giúp tạo hương (aroma) và vị (flavor). Sản xuất nước mắm trong các điều kiện vô trùng .. không cho nước mắm có hương và vị !
   Trong nước mắm, các nhà nghiên cứu đã phân lập được nhiều vi khuẩn sản xuất ra các men phân giải protein (proteolytic enzyme)
   Các vi khuẩn trong nước mắm có thể chia thành 2 nhóm chính :
1- Nhóm vi khuẩn có khả năng tạo ra các men phân giải protein : Nhóm này gồm các Bacillus sp. ; Pseudomonassp.; Micrococcus sp.; Halococcus sp.; Halobacterium salinarum; Halobacterium cutirubrum..
Theo Norberg và Hofsten (1968) thì nồng độ 25% muối ăn NaCl không ảnh hưởng trên hoạt tính phân giải protein của enzymes do các vi khuẩn Halobacterium tạo ra; nhưng các tác nhân phức-hóa (chelating) như EDTA lại làm các enzyme này hoàn toàn hết hoạt động; các ions Kẽm (Zn ++) và Magnesium (Mg ++) gây enzyme tái hoạt do tác động thủy phân chậm. Theo Kushner thì các enzyme do vi khuẩn halophilic hoạt động tốt trong môi trường muối mặn và ngưng hoạt động nơi môi trường .. không muối, và các vi khuẩn này ‘thích ứng’ để biến dưỡng các amino acid hữu hiệu hơn là đối với carbohydrates.
2- Nhóm vi khuẩn liên quan đến mùi và vị của nước mắm :
  Saisithi ghi nhận trong nampla (fish sauce Thái) 10 trong số 17 vi khuẩn loại Bacillus, phân lập được, tạo ra một lượng đáng kể acid dễ bốc hơi.. Staphylococcus chủng 109 tạo nhiều acid bốc hơi nhất trong Nampla.
Ijong và Ohta (1996) ghi nhận các biến đổi trong tiến trình làm nước mắm bakasang (Indonesia). Trong 10 ngày đầu tiên, nhiều vi khuẩn tăng trưởng, nhưng sau 20 ngày, các vi khuẩn chính xuất hiện  thuộc nhóm coccus chiếm đa số và sau 40 ngày các vi khuẩn gồm : Enterobacter, Moraxella, Pseudomonas, Lactobacillus, Staphylococcus, Micrococcus, Streptococcus., Pediococcus..
  Sau 9 tháng, trong Nampla vẫn tìm thấy các Bacillus, Coryneform, Streptococcus, Micrococcus và Staphylococcus.. Cũng trong Nampla, các nhà nghiên cứu Thái (1992) cô lập được  một archaeobacterium chủng ORE, chịu mặn rất cao, sau các thử nghiệm được xác định là Halobacterium salinarium có khả năng tạo các protease ngoại bào
[Image: image-141.png?w=356][Image: image-142.png?w=356]
                                                    Halobacterium salinarum
    S. Tanasupawat (Journal of General Applied Microbiology No 37-1991) ghi nhận: tất cả các vi khuẩn phân lập được từ fish sauce và soy sauce đều gram dương, cầu khuẩn không di động và tạo các dạng khuẩn hình tròn (coccal); các vi khuẩn trong fish sauce đều có khả năng gây lên men glucose.
    Sands và Crisan (1975) so sánh các vi sinh vật trong Nampla và Patis (Phi):[/size]
 • Nampla : sau 7 tháng lên men: có Bacillus cereus và B. licheniformis, đến khi chấm dứt lên men thì còn B. licheniformis và thêm B. megaterium, B. subtilis..
 • Patis : một tháng sau khi lên men có các vi khuẩn B. pumilus, Micrococcus copyenes, M. varians và Candida clausenii..
[size=undefined]
2- Vị của Nước mắm :
   Vị là một sự tổng hợp của những cảm giác cảm ứng được qua các giác quan do một vật phẩm tạo ra trong miệng, vị thơm, vị lưỡi nhận ra, và các yếu tố cảm xúc sinh hóa học. Mùi hương của nước mắm thường được dùng để đánh giá phẩm chất nước mắm tùy theo cảm nhận chủ quan của người tiêu thụ  “nước mắm ngon phải thơm”.
  Vị mặn của nước mắm rất rõ rệt và có khuynh hướng che lấp các vị khác. Các yếu tố cảm nhận hóa học, đặc biệt là glutamic acid, liên hệ đến vị unami (vị thứ 6 , thêm vào trong ngũ vị từng biết), là vị.. đem lại cảm giác ngon miệng.
   Douganvà Howard (1975) đã mô tả ba yếu tố chính đóng góp vào việc tạo vị cho nước mắm :  các ‘nốt vị “ ammoniacal, cheesy và meaty.
A- Nốt ‘khai (?) hay.. ngái? (ammoniacal ): nốt này được cho là do  ammonia, trimethylamine và các hợp chất có nitrogen khác. Khi có sự hiện diện của các chất kháng sinh, rifamicin, ammonia và trimethylamine được tạo ra rất dễ dàng.
B- Nốt ‘vị fromage” (cheesy): Trimethylamine cũng tạo nốt cheesy trong nước mắm do ngưởng mùi rất thấp chì 2.4 ppb  ở trạng tướng khí..
   Các acid béo dễ bay hơi = volatile fatty acid (VFA) có trọng lượng phân tử thấp như acetic, ethanolic, n-butyric và iso-valeric acid đều góp phần vào việc tạo nốt vị cheesy, Nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng các VFA này được tạo ra từ các phản ứng ‘tự oxi-hóa’ các acid chưa bão hòa nhiều nối đôi (poly-unsaturated) và do tác động của các vi khuẩn khi dùng các amino-acid làm nguồn carbon để biến dưỡng.
  Beddows (1980) chứng minh là các acid n-butanoic và n-pentanoic là do vi khuẩn tác động trên các acid amin dùng hỗn hợp thủy phân protein (hydrolysat) , thay vì dùng các glucose và lipid từ cá..Các VFA này do vi khuẩn tạo ra ngay trước khi cá được ướp muối. Ethanoic và n-butanoic acid được tạo ra do sự oxy-hóa glutamate. Tryptophan bị phân cắt để cho các ethanoic acids. Vi khuẩn  Clostridium kluyveri có thể dùng alcohol hay ethanoic acid làm cơ chất  (substrate) để tạo n-butanoic acid..
   Số lượng (tương đối và tuyệt đối) của các VFA tùy loại nước mắm (Thái-Phi và Việt) và tùy phẩm chất của nước mắm. Các tác giả Nguyễn an Cư và Vialard Goudou (1953) ghi nhận tỷ lệ tối đa n-butyric acid / acetic acid của nước mắm Việt là 1 : 1  (nampla-Thái là 1: 3.3. Nước mắm ngon nhất có tỷ lệ này  là 1: 20 (?)
Lượng VFA tổng cộng của nước chấm (mắm?) Hong Kong và Tàu chỉ bằng 1/3 nước mắm Việt. Peralta (1996) ghi nhận nước mắm (?) Taiwan có 155 hợp chất dễ bay hơi.
  Butanoic acid, 3-methylbutanoic acid, pentanoic acid và 4-methylpentanoic acid được xem là nhóm tạo vị ‘cheesy note’ trong  nước mắm vì các chất này có ngưỡng mùi rất thấp (theo thứ tự : 3.89 ; 2.45 ; 4.79; và 7..1ppb ở trạng tướng khí).
   Ngoài các VFA,nhiều hợp chất ketones cũng có thể góp phần tạo vị cheesy (cả mùi).
Nước mắm Việt Nam có một ‘profile” về các acid dễ bay hơi hơn các nampla và shottsuru (Nhật) : acid acetic là thành phần cao nhất trong nước mắm Việt..
C- Nốt vị ‘thịt’ (meaty notes):
 Nốt này phức tạp hơn hai nốt trên và vẫn còn đang được nghiên cứu. Các nghiên cứu sơ khởi (1975) cho rằng: Nốt  vị ‘thịt” có thể do phản ứng oxy hóa một hợp chất (?) có thể ly trích hoàn toàn từ nước mắm bằng isopropanol.[/size]
 • Trong phần chiết xuất trung tính (neutral fraction) có các gamma-butyrolactone, gamma-caprolactone và 4-hydroxyvaleric acid lactone: hai lactone gamma có mùi ngọt nhẹ và bơ, trong khi lactone hydroxy valeric có mùi nồng (pungent). Trong phần chiết xuất trung tính còn có hợp chất 2,3 butanedion, chất này có thể do các vi khuẩn Bacillus cereus, B. licheniformisvà B. subtilis tạo ra.
 • Các hợp chất chứa Nitrogen (pyrazin, pyridin, pyrimidin, amines và nitriles) có mùi cháy và mùi loại amine, khi phản ứng với các aldehyde lại tạo nốt thịt.
 • Các hợp chất Sulfur trong nước mắm như dimethyl disulfide và dimethyl trisulfide có các ngưởng 0.427 và 1.66 ppb (trạng tướng hơi) có thể tạo các mùi ‘khó ngửi=unpleasant) cho nước mắm.
 • Thêm vào với các hợp chất sulfur, các aldehydes cũng có ảnh hưởng trên ‘vị tổng hợp’ của nước mắm.
 • Glutamic acid có vai trò rất quan trọng trong việc tạo hương vị nước mắm.
[size=undefined]
[Image: image-143.png?w=356]
           Bảng các hương ‘đặc trưng’ của các acid amin trong nước mắm (Saisithi)
   Vị của Nước mắm được xem là do sự pha trộn tổng hợp của cả hai loại acid béo dễ bay hơi và không bay hơi, thêm vào đó lá một số phản ứng sinh-hóa..Trong vị của nước mắm còn có các hợp chất, gốc protein, tạo ra do sự phân cắt dưới tác động của vi khuẩn và men.
   Sanceda, khi so sánh vị của nampla (Thái), nước mắm Việt và shottsuru (Nhật), theo cảm nhận chủ quan, cho rằng:[/size]
 • Shottsuru có mùi cá tuy nhẹ, mùi fromage và  mỡ thiu (rancid) kèm theo mùi ngọt nhẹ và hơi cháy khét..
 • Nampla , mùi vị tương tự shottsuru tuy nặng hơn và gây phấn kích hơn.
 • Nước mắm Việt có mùi ‘cháy’ và đặc biệt là hương của cá hun khói?
[size=undefined]
   J. Park & Takehiko Watanabe  (Chemistry 8-2002)  ghi nhận được 36 hợp chất, trong đó có 11 hợp chất mà họ cho là tạo vị của Nước mắm Phú Quốc Việt Nam, thượng hạng (20g/100ml Nitrogen) gồm glutamic và aspartic acid, threonine, alanine, valine, histidine, proline, tyrosine, cysteine, methionine và pyroglutamic acid, trong đó pyroglutamic acid và alanine là quan trọng nhất..
[Image: image-144.png?w=356]
                                       Bàng  Thành phần hóa học của nước mắm[/size]
 • Men và nước mắm chế tạo nhanh?
[size=undefined]
   Đa số các phản ứng thủy phân trong quá trình chế tạo nước mắm là do các hoạt động ‘tự phân giải’ (autolytic)  tạo ra do các enzym có sẵn  trong cá.
    Các enzym chính tạo các phản ứng ‘tự phân giải gồm trypsin và chymotrypsin cùng vài enzym tiêu hóa khác.
  Gildburg (1994) tìm được một enzym ‘giống như trypsin’ trong nội tạng cá và trong nước mắm patis (Phi): hoạt tính của enzym này tăng cao trong tháng đầu khi lên men và sau đó giảm rất nhanh: sự giảm hoạt tính này là do tác động của sự tích tụ các chất sau cùng được tạo ra (end products) như amino acid và peptide nhỏ, các chất ức chế trong máu cá và các chất tạo ra do vi khuẩn..
   Cathepsin A và D là những enzym có tác động thuỷ phân protein của cá  trong việc lên men patis (Phi) cùng với trypsin và chymotrypsin, tuy nhiên Cathepsin B và  D lại ít có hiệu lực trên sự phân hủy protein. pH của nước mắm giảm tử trung hòa (pH=7) xuống  acid (pH=5) trong quá trình lên men..Trypsin và  chymotrypsin là những alkaline proteinase vẫn  hoạt động trong môi trường trung tính; còn các cathepsins cần môi trường acid.
  Trong giai đoạn đầu của tiến trình lên men nước mắm, vai trò phân giải protein, của các trypsin và chymotrypsin là chính, nhưng sau đó, khi pH giảm xuống (môi trường thành acid), cathepsins trở thành men chính và sau đó giảm hoạt động khi các phân tử protein trong cá dần dần bị phân hủy hết.
  Nước mắm truyền thống cần thời gian để phân hủy cá, tạo ra các mùi vị đặc trưng.
Các Nhà nghiên cứu đã tìm các phương thức để làm tăng tiến trình lên men, rút ngắn thời gian ‘ủ-chượp’ :[/size]
 • Xay hoặc nghiền vụn cá trước khi ủ , sau đó quậy đảo nhiều lần (Ngô Bá Thành- VN, 1953; Embisan,1957).
 • Tăng nhiệt độ khi ủ-chượp (43 độ C) và giảm nồng độ muối: giúp làm Patis (Phi) nhanh hơn. Theo Mesnard thì nhiệt độ tối ưu để lên men nước mắm là từ 35 đến 45 độ C.
 • Dùng các enzym thiên nhiên và các acids: các nghiên cứu đã tìm hiểu về tác động của bromelain, ficin và papain trong việc giúp làm nhanh chế tạo nước mắm. Bromelain (từ dứa) có tác động tốt nhất, hơm papain (nhựa đu đủ) và ficin (từ trái vả).
 • Dùng các enzym loại  tác nhân tăng tốc (accelerating agents) .Choi (1999) và Kim (1999)  dùng các enzyme phân giải protein (protease từ nấm mốc, pronase, trypsin, chymotrypsine , protease từ cá mực; dùng cá mallotus villosus, và cả cá cơm, đặc biệt là dùng gan-tụy của cá mực để làm tác nhân lên men.. Nước mắm lên men từ gan-tụy cá mực được xem là khá’ ngon’ không kém các thành phẩm thương mại tại Philippines.
 • Thành phần protein trong nước mắm thay đổi tùy theo enzyme sử dụng:
[size=undefined]
– Nướcmắm dùng thêm enzyme từ gan-tụy cá mực  có lượng glutamic acid cao.
– Nhóm enzyme theo thử nghiệm của Choi (xem trên) cho nước mắm nhiều leucine và alanine.
      – Histidine  và Lysine cũng được Sauceda thử dùng như tác nhân tăng tốc:
              – Lysine  không có ảnh hưởng tạo hương nhưng lại gây đổi vị nước mắm.
              – Histidine rút ngắn thời gian lên men đến 4 tháng, và không làm tăng histamin.
   Một nhóm tác giả Việt Nam (Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh, Lê thị Nga..) và Nam Hàn Myoungjin Kim, Sangjun Uk..) (Food Science & Nutrition June-2020) đã thử dùng vi khuẩn marinococcus halotolerans, phân lập từ hồ nước mặn tại Việt Nam, làm chủng ‘khởi động lên men chế tạo nước mắm (công nghiệp), từ cơ chất cá cơm.. với kết quả là nước mắm làm ra đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật VN có thể được.. chấp nhận?
Tóm lược của các nhà chuyên môn:
  “ Hoạt động của vi sinh vật và enzym phân hủy protein trong cá trong quá trình lên men nước mắm đã tạo ra hương và vị của nước mắm. Trong nước mắm truyền thống Việt Nam, chỉ ướp cá và muối, việc lên men được để theo tiến trình tự nhiên đòi hỏi thời gian.
   Việc tạo ra các phân tử peptid nhỏ và các acid amin tự do, làm cho pH xuống thấp (~5.0 đến 6.0), điều kiện này có tác động cộng hưởng với muối để kiểm soát và điều hòa các loại vi khuẩn khác nhau trong thời gian lên men. 
   Nói chung: cá, muối và tỷ lệ pha trộn của chúng, cộng thêm mức độ oxygen, và một số yếu tố phụ khác, có các ảnh hưởng quyết định  phẩm chất của nước mắm.
Ba yếu tố chính, phối hợp cùng nhau, tạo ra mùi hương của nước mắm là các ‘nốt’ ammoniacal, cheesy và meaty. 
Nốt ammoniacal là do các ammonia, amines và trimethylamine tạo ra, các vi khuẩn không có vai trò gì trong nốt này. 
   Nốt cheesy là do tác động của các vi khuẩn, làm ra các phân tử acid béo dễ bay hơi, có trọng lượng phân tử thấp, khi vi khuẩn tác động trên acid-amin trong cá. 
   Nốt meaty là do từ các phản ứng oxy-hóa. Trong nước mắm có các Bacillus và Staphylococcus, là các vi khuẩn tạo nhiều acid béo dễ bay hơi. Glutamic acid tạo mùi meaty và vị unami cho nước mắm..”
Chuyên gia Nước Mắm Vũ Thế Thành nhận định về “hương nước mắm” :
.. nhưng hương thì khác: hương cần thời gian ủ chượp khá lâu, một năm hoặc hơn, để vi khuẩn kỵ khí phân giải chất béo và protein thành các chất dễ bay hơi để tạo ra mùi hương đặc trưng của nước mắm, và vị nước mắm cũng ‘đậm lại’, cái mà người ta gọi là ..’hậu vị (after-taste ) của nước mắm”.
   Theo Ông thì : Có thể ép đạm, nhưng không thể ép hương”(ép đạm hay làm tăng độ đạm có thể dùng các phương pháp công nghiệp, ghi trên).
Ông Thành cho biết thêm nước mắm công nghiệp có thể :[/size]
 • tạo Vị bằng thêm bột ngọt (MonoSodium Glutamate=MSG), chất tạo vị tổng hợp..
 • tạo màu  bằng màu nhân tạo caramel, carmine, brown HT.
 • thêm hương  nhân tạo..
 • thêm chất bảo quản như benzoate, sorbate , chất ngọt hóa học như aspartame, acesulfam K..
[size=undefined]
                                                                         Trần Minh Quân
      (xin mời đọc bài sau cùng của loạt bài Nước mắm : Nước Mắm trên thế giới )
Cảm ơn Mr. TL chuyển
[/size]
Be Vegan, make peace.
Reply


Đem loài cây mọc dại về xào tỏi, nghe tưởng dở ai ngờ khách nức nở khen ngon

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 12:00 PM
CHIA SẺ

Sự kiện:
Món ngon mỗi ngày
 



Nhiều người đã thử làm món ngọn lá xuyến chi xào tỏi nhưng không phải ai cũng có thể ăn được món lạ lẫm này.

Xuyến chi là một loại cây họ cúc, ra bông màu trắng, thường mọc dại ở rất nhiều nơi. Khi hoa tàn, cánh rụng sẽ phát triển thành những "quả" nhỏ có rất nhiều gai mà nhiều đứa trẻ thường lấy để chơi ném nhau. Loài hoa của cây này thật sự đã gắn bó với cuộc sống của rất nhiều người. Thế nhưng rất ít người biết rằng, ngọn của cây xuyến chi còn có thể làm... món ăn.



[Image: 1609995293-9e2ea0f6160336087c591583e4ef04bf.jpg]




Gần đây, trên một diễn đàn về ẩm thực, một tài khoản đã băn khoăn đặt câu hỏi khi thấy một số người chia sẻ lấy ngọn non của cây hoa xuyến chi về để chế biến đồ ăn. Tài khoản K.H thắc mắc: "Mọi người trong nhóm cho em hỏi ngọn cây xuyến chi có ăn được không ạ? Em xem trên mạng thấy người ta bảo xào tỏi ăn ngon lắm thế là háo hức ra vườn hái một rổ, tự dưng thấy phân vân quá nên lên đây hỏi mọi người cho chắc cú. Vườn nhà em tốt um tùm luôn, nguyên một vườn mà không dám ăn".



[color=rgba(153, 153, 153, 0.68)]Advertisement[/color]










Bạn Có Đang “Tích Cực Nửa Mùa” ? -“Thần Kinh Học” #2

FEATURED BY
[Image: vi_logo.svg]








[Image: 1609995293-9000492d0098bf3dd6eac07287ab9e32.jpg]

Ngay khi thắc mắc của tài khoản này được đưa lên đã nhận được rất nhiều tương tác của các thành viên. Nhiều bạn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì không hề biết rằng loài cây quen thuộc này lại có thể ăn được. Thậm chí nhiều người còn nhầm cây này với cây hoa cứt lợn hay hoa ngũ sắc. Nhưng cũng có rất nhiều người xác nhận rằng loại cây này ăn được, thậm chí còn ngon là đằng khác.

[Image: 1609995293-81d10aac419800d0a0c6d7ad64d5fbef.jpg]

Tuy nhiên, cũng có thành viên phải thú nhận là đã sai lầm khi thử ăn món này. "Món rau nồng, hăng, ngái, không cảm nổi", thành viên này cho biết.

Đáp lại chia sẻ của thành viên trên, nhiều người tinh ý đã cho biết thành viên này đã sai trong cách chế biến loại rau này. Rau này ngon nhất khi xào với tỏi chứ không thể chỉ luộc lên rồi ăn. Vả lại, nếu ai không quen được vị nồng, hăng của nó thì sẽ không thích nhưng nếu ai ăn được thì sẽ thấy rất ngon.

Trên thực tế, cây xuyến chi quả thật từng được một số nơi sử dụng làm món ăn, trong đó phổ biến nhất là xào tỏi. Phần ăn được là phần ngọn, và thường phải hái khi còn non, ăn khá giòn và bùi.

Cách làm rau xuyến chi xào tỏi







[Image: 1609995294-96f60b3e21297d865fb9436e222362fc.jpg]

Lá xuyến chi non rửa sơ rồi vò nhẹ

Rau xuyến chi xào tỏi có vị bùi quyện với vị cay cay của ớt, ăn với cơm nóng hay cơm nguội đều được.

Bước 1: Rau xuyến chi non hái rồi đem vào rửa sơ rồi lấy tay vò nhẹ cho bớt mùi hăng. Xuyến chi thuộc họ cúc nên lá có tinh dầu thơm thơm. Nếu bạn thích mùi của lá xuyến chi thì không cần vò.

Bước 2: Luộc rau xuyến chi. Loại xuyến chi rất bén nên dù để lâu cũng không bị bay mất màu xanh. Xong vớt ra rổ, dùng đũa đảo nhẹ để xuyến chi tơi ra. Phần nước có thể dùng để tắm.

[Image: 1609995294-7d74f8a1a1fc7bef15f672b8ba8a9e3a.jpg]

Bước 3: Bắc chảo dầu, cho tỏi thái lát vào phi, đợi tỏi thơm cho thêm một nửa chén nước đã chuẩn bị sẵn gồm: ớt xắt nhuyễn, tỏi xắt lát, 1/2 muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước mắm, ít đường. Khi hỗn hợp sôi, cho hết xuyến chi vào đảo đều khi thấm vị rồi vớt ra đĩa. Nếu có thêm thịt bò vào xào chung thì cũng ngon.

Bước 4: Trên đĩa xuyến chi xanh thẫm, có thể cho thêm vài bông xuyến chi để trang trí.

[Image: 1609995294-cd469dad5c53e71c8c9186b7027bc816.jpg]

Nhiều người còn dùng xuyến chi để nấu canh hay nhúng lẩu nhưng ai cũng thừa nhận xào tỏi là ngon nhất.

Loại rau nầy là loại cỏ dại bên mình mọc lai rai ngoài đồng.


9+ tác dụng của cây xuyến chi đối với sức khỏe
[img=382x0]https://suckhoehangngay.mediacdn.vn/zoom/680_425/154880486097817600/2021/5/6/su-tich-hoa-xuyen-chi-640x440-16202767699461775637286-0-0-400-640-crop-16202767716901224853588.jpg[/img]
Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những tác dụng của cây xuyến chi và cách thức sử dụng loại thảo dược này trong cuộc sống thường ngày.


Xuyến chi (Wild daisy, tên khoa học là Bidens pilosa) là một loại thực vật có hoa chi Bidens, họ Cúc (Asteraceae). Cây mọc dại thành bụi ở những không gian thoáng đãng và có thể cao đến 1m. Hoa xuyến chi nở quanh năm, nhưng rộ nhất là vào đợt cuối xuân hoặc đầu hè.
Hoa xuyến chi bao gồm hai phần. Phần hoa giả từ lá bắc có năm cánh màu trắng (“hoa”) và phần hoa thật có tràng hoa hình ống màu vàng (“nhụy”). Khi hoa tàn, phần múi gai trong nhụy hình thành dạng quả bế và di chuyển theo chiều gió. Khi quả tới được những nơi có điều kiện khí hậu thuận lợi, chúng sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở thành những cây xuyến chi mới.
Ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, các bộ phận của xuyến chi như mầm cây, lá non và ngọn non thường được dùng làm thực phẩm hoặc làm vị thuốc.

1. Thành phần dinh dưỡng
[size=undefined]
Theo USDA, trong xuyến chi có rất nhiều hợp chất hóa học có công dụng phòng và điều trị bệnh:
[/size]
 • Anthocyanin
 • Flavonoid
 • Polyphenol
 • Polyacetylene
 • Saponin
 • Triterpene
[size=undefined]
Ngoài ra, trong 100g xuyết chi còn chứa:
Nước
9.8%
Magie
2.3%
Mangan
2.2%
Photpho
1.6%
Crom
1.2%
Canxi
1.1%
Kẽm
0.03%
Sắt
0.02%%
[/size]

2. Tác dụng của cây xuyến chi
[size=undefined]
2.1. Dưỡng da và chống lão hóa
Chiết xuất và tinh dầu xuyến chi được sử dụng để tăng độ sáng, mịn và ngăn ngừa các vấn đề da liễu thường gặp. Chiết xuất xuyến chi cũng có thể trị tàn nhang mà không để lại tác dụng phụ như các sản phẩm dưỡng da khác. 
Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong xuyến chi cũng giúp đảo ngược tác hại của tia UV để làn da được trẻ và mịn màng hơn.
[Image: su-tich-hoa-xuyen-chi-640x440-1620276549...925346.jpg]

[i]Chiết xuất và tinh dầu xuyến chi được sử dụng để tăng độ sáng, mịn và ngăn ngừa các vấn đề da liễu thường gặp. (Ảnh: Internet)


2.2. Chữa các bệnh về đường hô hấp
Xuyến chi là loại dược liệu tự nhiên có khả năng chữa các bệnh như: cảm, viêm phế quản và các bệnh về đường hô hấp khác. Hoa xuyến chi có tác dụng kháng viêm, long đờm, làm thông thoáng đường hô hấp và giúp người bệnh dễ thở hơn. 
Súc miệng bằng trà xuyến chi cũng có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau họng và viêm loét miệng. 
2.3. Cải thiện hệ tiêu hóa
Uống trà xuyến chi là một cách hữu hiệu giúp hạn chế chứng khó tiêu và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Theo các chuyên gia nghiên cứu, xuyến chi có khả năng kích thích cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thức ăn.
Việc uống trà xuyến chi hàng ngày giúp bạn tăng cảm giác thèm ăn và giúp phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa như đầy bụng, táo bón, co thắt dạ dày. 
Đọc thêm:
11 tác dụng tuyệt vời của quả ổi đối với sức khỏe 
4 ảnh hưởng nghiêm trọng khi cơ thể thiếu đường
2.4. Điều trị vết thương
Một trong những tên gọi khác của xuyến chi trong tiếng Anh là “Bruisewort” (tạm dịch là loại cây đặc trị các vết bầm tím). Trong xuyến chi có thành phần đặc trưng của các loại thuốc mỡ chuyên trị các vết thương, vết bầm tím và vết xước ngoài da. 
Đặc tính kháng khuẩn trong xuyến chi cũng sẽ tiêu diệt các loại vi khuẩn trên bề mặt vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng và không để lại sẹo.
2.5. Hỗ trợ chữa trị ung thư vú
Sử dụng chiết xuất xuyến chi là liệu pháp vi lượng đồng căn thường được áp dụng trong điều trị ung thư vú. Theo các nhà khoa học, việc ăn và sử dụng các loại thực phẩm họ Cúc giúp làm giảm các triệu chứng sức khỏe xấu và giúp cơ thể tự hồi phục nhanh hơn. 
2.6. Hạ sốt
Tác dụng lợi tiểu của xuyến chi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tiết mồ hôi và giúp cơ thể giải nhiệt. Đối với những người bị sốt, bạn có thể pha trà xuyến chi, hoặc làm túi chườm xuyến chi chườm lên trán để hạ sốt nhanh chóng và giảm hiện tượng váng đầu.
2.7. Kháng viêm
Đặc tính kháng viêm của xuyến chi đã được các nhà sản xuất nghiên cứu và tận dụng trong các loại thuốc mỡ chống viêm khớp, chuột rút hay căng cơ. Nhiều dưỡng chất trong xuyến chi có tác dụng chống co thắt ở vùng như bụng, lưng, và giảm thiểu các triệu chứng thường gặp ở bệnh gút hay thấp khớp.
2.8. Giải độc
Nước ép xuyến chi là một phương thuốc hữu hiệu giúp loại bỏ độc tố và các chất có hại ra khỏi cơ thể. Lượng khoáng chất cao trong xuyến chi có tác dụng làm sạch mạch máu, cân bằng lượng pH trong cơ thể và tăng cường sức khỏe cho gan.
2.9. Điều hòa kinh nguyệt và bảo vệ sức khỏe sau sinh sản
Chiết xuất hoa xuyến chi chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mang thai. Sử dụng xuyến chi giúp điều hòa kinh nguyệt và ngăn ngừa các vấn đề về sinh sản mà bạn có thể gặp phải. 
Đối với phụ nữ có thai, sử dụng xuyến chi có tác dụng làm giảm và xoa dịu các cơn đau vùng bụng dưới giai đoạn sau sinh. 
[/i]
[/size]

3. Tác dụng phụ của hoa xuyến chi và lưu ý khi dùng
[size=undefined]
3.1. Tác dụng phụ của cây xuyến chi
Hiện nay chưa có bằng chứng khoa học nào nói về tác dụng phụ của cây xuyến chi đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng sử dụng loại thảo dược tự nhiên này. 
Liều lượng sử dụng xuyến chi phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, thể trạng,... Nếu bạn không chắc chắn về liều lượng, hãy tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia y tế cũng như phần hướng dẫn sử dụng trên vỏ sản phẩm.
Xuyến chi dại có thể gây kích ứng ở những người bị dị ứng với thực vật họ Cúc (Asteraceae/Compositae). Họ này gồm cỏ phấn hương, chi cúc, cúc vạn thọ, tiểu cúc và một số loại cây khác. 
3.2. Những đối tượng không nên sử dụng cây xuyến chi
Với tác dụng phụ như trên, các đối tượng sau cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng cây xuyến chi dưới dạng thực phẩm hoặc thuốc:
[/size]
 • Những người bị dị ứng với thực vật họ Cúc nên tránh sử dụng xuyến chi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn chỉ mắc chứng dị ứng nói chung, nên đi khám ở các cơ sở y tế có uy tín để có kết luận về thể trạng trước khi sử dụng xuyến chi.
 • Bên cạnh đó, khoa học cũng chưa chứng minh được tác dụng và tác hại của xuyến chi đối với các đối tượng đặc biệt như phụ nữ đang có thai và cho con bú, bệnh nhân chuẩn bị hoặc đang phẫu thuật hay điều trị thuốc, … Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng này, nên tránh việc sử dụng xuyến chi dưới mọi hình thức trong thời kì này để đảm bảo sức khỏe.
[size=undefined]
Nếu bạn gặp phải bất cứ vấn đề sức khỏe nào trong quá trình sử dụng xuyến chi, cần ngừng ngay việc sử dụng lại và đến cơ sở y tế gần nhất để đảm bảo an toàn.
[/size]

4. Sử dụng cây xuyến chi trong cuộc sống thường ngày
[size=undefined]
Bạn có thể dùng xuyến chi làm thực phẩm hoặc thuốc.
Lá, hoa, chồi, cánh hoa xuyến chi đều có vị dịu tự nhiên, và đặc biệt phù hợp để thêm vào các salad, canh, bánh mì hoặc các món hầm khác. Lá xuyến chi có chứa hàm lượng vitamin A và C cao, và có hương vị đặc biệt hấp dẫn khi ăn cùng các loại phomai.
Bạn có thể sử dụng chồi xuyến chi non trong salad thay cho hạt bạch hoa. Phần hoa còn lại có thể dùng để trang trí cho món ăn, món tráng miệng hoặc làm kẹo tùy theo sở thích.
Sau đây là một số gợi ý khi sử dụng xuyến chi làm thuốc:
Sử dụng theo đường ăn uống:
[/size]
 • Sắc nước xuyến chi uống
 • Pha trà xuyến chi để sử dụng hàng ngày
 • Ngâm xuyến chi trong rượu làm thuốc
 • Xay sinh tố xuyến chi cùng với các loại hoa quả, nguyên liệu khác
 • Làm xuyến chi dầm giấm (một loại muối dưa sử dụng xuyến chi)
[size=undefined]
Sử dụng ngoài da:
[/size]
 • Sử dụng thuốc sắc để ngâm hoặc rửa ráy
 • Chườm trực tiếp lá hoặc bã xuyến chi lên vết đau, vết thương
 • Sử dụng thuốc mỡ có chứa xuyến chi cho các vùng xương khớp đau nhức.
[size=undefined]
Trên đây là những tác dụng của cây xuyến chi. Hãy sử dụng những thông tin trong bài viết này một cách hợp lý và tham khảo chỉ dẫn của các bác sĩ để đem lại hiệu quả sức khỏe cao nhất cho bản thân và gia đình bạn.
Nguồn tham khảo:
1. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-9/wild-daisy
2. https://www.healthbenefitstimes.com/daisy/
3. https://www.emedicinehealth.com/wild_daisy/vitamins-supplements.htm
4. https://www.eatweeds.co.uk/daisy-bellis-perennis
[/size]





[size=undefined].[/size]
[size=undefined]https://suckhoehangngay.vn/9-tac-dung-cua-cay-xuyen-chi-doi-voi-suc-khoe-20210506115415692.htm[/size]
[size=undefined]
Tác giả: Đinh Đức Huy
[/size]
Be Vegan, make peace.
Reply

[Image: ce24a20508b759a2be6939d7e7dc6e37.jpg]


Bored Panda
2 mln. volgers

Volgend
Food Art
When I was 16 years old, I used to play with my shoelaces. Jose (previously here and here), on the other hand, started spending his time creating colorful food arrangements. Now, two years later, they have earned him over 1.6 million Instagram followers, and the number doesn't seem to stop growing anytime soon. Each of his stunning culinary creations is made using only vegan ingredients, revealing the playful side of the seemingly strict diet


[Image: a14ac2f9476ff181237ebe1ce5490b81.jpg]

[Image: c91e7eb11ab548656ede57bba1ded3cd.jpg]
[color=var(--color-text-default)] [/color]

Bored Panda
2 mln. volgers

Volgend
Vegan-Colorful-Food-Arrangements-Jose-Naturallyjo
You might already know about Jose, a 16-year-old vegan teen, from the previous post on Bored Panda. He has almost 750k followers on Instagram because of his colorful and fun vegan food
Be Vegan, make peace.
Reply

[Image: 44f03050ef9240a59390d34ec20351a6.jpg]

[Image: cce062b267ea98028fe88432dd4284be.jpg]




Radiant Rachels
4k volgers

Volgen
Vegan Blueberry Pie + A Celestial Lesson - Radiant Rachels
 2 beoordelingen
Ingrediënten
Groenten
3 cups Blueberries, frozen
Specerijen
1 tbsp Lemon juice, fresh
Bakken en specerijen
2 cups All purpose flour
1/4 cup Cane sugar, organic
1/4 tsp Cinnamon
1 tbsp Cornstarch
1 Filling
1/2 tsp Salt
Olie en azijn
2/3 cup Solid coconut oil
Brood en gebak
1 Crust
Drinken
6 tbsp Ice water
Anders
WASH

VEGAN BLUEBERRY PIE + A CELESTIAL LESSON
April 21, 2018 by Rachel Leung 10 Comments
Adorned with celestial shapes, this vegan blueberry pie inspired me to share one of my favourite quotes and reflect on finding beauty in wherever and whoever you are now.
[Image: Moon-Cycle-Pie-2.jpg]
One of the perks of naturally waking up early is being able to watch the alpenglow of the mountain out my west-facing window as the sun rises. Earlier this month, I gazed out and witnessed the stunning moon situated near the horizon. So large, so majestic. I left my cereal on the counter and went to capture this morning moon in a photograph. I shared the photo on my personal Instagram along with one of my favourite quotes:
[Image: Morning-Moon.jpg]

Quote:Don’t compare your life to others.
There’s no comparison between the sun and the moon.
They shine when it’s their time.
[size=undefined]
I’m not sure who the original author is but I first found it through Casey. After sharing the quote and photo, I got a surprising number of messages. From people commenting on how much they loved the quote or how they admired the moon.
THE NEGLECTED BEAUTY
Lately I have been abnormally enthralled by all things celestial. It probably began when I first saw the milky way with my own eyes at the summit of Haleakala in 2016. With my head craned back, my jet-lagged eyeballs saw an unfathomable number of stars speckled overhead. It was the very definition of awesome. I had another awe-inspiring experience on Mauna Kea in 2017, locating constellations and watching shooting stars glide across the sky like streams of confetti.
I’ve been itching (like chicken pox-level itchy) to escape from the city, from school, from the noise and pollution. Run to the mountains or a quiet lake with not a worry on my mind. Going to a place is a far easier task than detaching my mind from my to-do list. All I want to do is go stargazing and practice nighttime photography. I could stare at the moon and stars for hours on end. They are so serene and delicate, yet so many of us miss out on seeing them at their brightest. It is almost disregarding the importance and beauty of the moon. I am certainly guilty for rarely being able to stay up past 11pm.
[Image: Moon-Cycle-Pie.jpg]
FEELING LIKE THE MOON
Often I feel more like the moon than the sun. The sun is vibrant, powerful, and everyone acknowledges it. The sun is like the popular kid. The friend with the exciting life. The moon, in contrast, is subtle, modest, and often goes unnoticed. Without the host of stars, it even looks sadly solitary.
In an age where we are not only comparing ourselves to the people that physically surround us, but also the multitude of influencers online, it’s easy to feel like the forgotten moon.
I see people spending their weekends doing fun stuff with friends while I’m rotting away inside my house because my friends and family are too busy for me. Why do I feel alone?
There are all these fantastic new plant-based businesses popping up. I feel like I’m behind in the game, that if I wait any longer I’ll never make it big. Why am I wasting my time?
I finally made the splurge in January and got myself a hot yoga membership. While I truly enjoy the classes there and certainly have seen improvements in my strength, a part of me is disappointed I don’t look more ‘fit’ than I do. Why is it that after 3 months of dedicated exercise I still have all this fat hanging around my belly?
I see all these wonderful photographers that make food or travel the world for a living. I also invested in Lightroom early this year hoping to up my photo game. Why is it that our blog can’t be successful like theirs? Why can’t I spend my days being a creative?
[Image: Moon-Cycle-Pie-3.jpg]
MAYBE IT’S NOT MY TIME. YET.
Being in our 20s in this day and age is complicated. We’re no longer children nor adolescents, but we’re also not quite adults that are totally independent from our parents; we still have a life line attached to them. Psychologists call this relatively new stage of life ’emerging adulthood’ and I think it’s so accurate. We’re still trying to figure out who we are, what we should be doing, and where we belong. One second we feel like we have this life thing figured out, and the next second we’re not so sure anymore.
Powered externally, the moon shines it’s brightest when it’s at its ideal position (i.e. directly opposite from the sun). Under optimal conditions, the moon glows with its full potential. Perhaps I’m not under the ideal conditions that allow me to thrive. Finding those conditions requires plenty of trial and error, meaning I’ll have to be open to a variety of experiences and be willing to fail and make a fool of myself. Sitting in my comfy chair won’t help me find my source of solar power. Go out and test your boundaries, define yourself, discover what makes your eyes sparkle, change your circumstances, and tinker with the way you live your days.
The chef I interned with last summer taught me one very important lesson, that beauty can be found anywhere. And I’m going to extend that to anytime and anyone as well.
Like hiking, it’s not always about the view at the end. The journey between the trail head and destination can be beautiful if you keep your head up and look for it. It’s taken me years to understand that concept myself, and while I still have complaints about the tedious upward treks, I’ve become more tuned to finding joy in those times. It’s about being patient with the process and re-framing the blase in-between moments to give them meaning and purpose. Find a way to be radiant, even if it’s a little bit, every step of the way.
As for yourself, just because you don’t feel like the blazing sun doesn’t mean you’re worthless or lack potential. You cannot compare an apple to an orange, nor the sun to the moon. All of those cycle through seasons and peak at different times. They are beautiful in their own ways; you just have to unearth it.
VEGAN BLUEBERRY PIE RECIPE
I made this vegan blueberry pie for my dad’s birthday since he requested something very fruity and free of lactose. The pie crust recipe is from Minimalist Baker and is the most perfect vegan pie crust ever; it’s sturdy yet flaky and so easy to work with (no chilling needed!) You’ll be seeing more recipes using this crust in the future. Pop tarts perhaps?
The filling is a simple blueberry mixture lightly adapted from Sally’s Baking Addiction. I didn’t have a pretty pie pan so I used an 8-inch cake pan. The proportions I used are below for reference. The crust design is based off Jose’s design I saw on Pinterest and it was such a fitting opportunity to share the opening quote with ya’ll. I hope this post was a helpful reminder to have faith in who you are and to love yourself at every stage of life.
Stay wild, moon child.

5.0 from 2 reviews

PRINT
VEGAN BLUEBERRY PIE

Recipe type: Dessert, Pie, Vegan



Serves: one 8" pie
 
INGREDIENTS
[/size]
 • CRUST
 • 2 cups all purpose flour
 • ¼ tsp salt
 • ⅔ cup solid coconut oil
 • 6 tbsp ice water
 • FILLING
 • 3 cups frozen blueberries (keep them frozen)
 • ¼ cup organic cane sugar
 • 1 tbsp cornstarch
 • ¼ tsp cinnamon
 • ¼ tsp salt
 • 1 tbsp fresh lemon juice
 • WASH
 • Vegan option: full-fat coconut milk
 • Non-vegan option: 1 egg + splash of water
[size=undefined][size=undefined]

INSTRUCTIONS[/size][/size]
 1. CRUST: Combine flour and salt in a large mixing bowl. Cut in coconut oil with a pastry blender or a fork until mixture resembles wet sand.
 2. Add ice water 1 tbsp at a time until a shaggy dough forms.
 3. Turn dough onto a lightly floured surface and press into a ball. Reserve about ⅓ of the dough for the top design.
 4. Roll the ⅔ portion into a round shape approximately ¼" thick. Transfer the dough into an 8" cake pan (line the bottom with parchment paper just to be safe) and flute the edges, ensuring that the dough sits over the edge of the pan to prevent it from shrinking during the blind bake.
 5. Prick the bottom of the crust using a fork. Chill bottom crust for about 10 minutes in the fridge before baking.
 6. Blind bake at 400°F for 15-20 minutes or until lightly golden brown. Cool for at least 10 minutes before filling.
 7. Roll out the reserved ⅓ portion of dough into a round shape, again, approximately ¼" thick. Cut a half circle and use 2 small circular cookie cutters, one larger one smaller (or bottle caps in my case) and a small star-shaped cutter to create the lunar cycle design. Keep the top crust pieces chilled.
 8. FILLING: Mix all ingredients together in a large mixing bowl. Transfer filling into blind baked crust, pressing down to compact the berries.
 9. Lay the top crust pieces on top of the berries, ensuring to seal the edge with the baked crust. Brush crust pieces with wash of choice (coconut milk or egg) and bake at 400°F for 20 minutes then lower the temperature to 350°F and continue to bake for an additional 25-30 minutes.
 10. Allow the pie to cool and set for at least 3 hours, best overnight, before slicing.

http://radiantrachels.com/vegan-blueberry-pie/
Be Vegan, make peace.
Reply
HOW TO MAKE THE DREAMIEST VEGETARIAN GRAZING PLATTER
October 11, 2019 by Rachel Leung Leave a Comment
All it takes is 3 steps to create a stunning vegetarian grazing platter. We’ve partnered with BC Blueberries to make a vegan ‘goat cheese’ that party guests will swoon over.
[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-6.jpg]
Just gonna put it out there: I love the grazing platter/board/table trend! Waltz into any party with one of these platters and you’ll be swarmed with guests gushing “wow that looks amazing!” I guarantee it.
Grazing platters are like the flamboyant sibling of the humble cheese board. They’re overflowing with goodies beyond basic cheese and crackers. Calling it a grazing platter automatically justifies eating all night long. My friends and I are grazers so we feel like this type of dinner (yes we can make a meal out of cheese and wine) was designed for us. We’re the type to eat a minimum of two rounds of dinner, sometimes up to four, because we often make too much food and end up nibbling throughout the night and into the next morning.
Grazing platters are beautiful to look at and delicious to eat (when is bread and cheese not a winning combination?) but are also a breeze to build because there’s no cooking involved. Unless you’re in the mood to make certain components from scratch. I made my own crackers and ‘goat’ cheeze here! There is so much room for creativity and you can build your platter around seasonal flavours or match it to a theme. Whatever the occasion, whether it’s Thanksgiving or Canada Day, movie night or Saturday morning brunch, there is a unique grazing platter to be made. Regardless of your culinary skill level or taste palette, grazing platters are the secret to becoming the hostess with the most-ess.
In this post I go over my exact thought process and teach you how to build the most stunning vegetarian grazing platter. Grab a big serving plate or a large cutting board and let’s get building!


[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-1.jpg]
[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-2.jpg]
[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-3.jpg]

STEP 1: LAY OUT YOUR TRIO OF CHEESES
9 out of 10 people like cheese. The 10th person is lying.
I always pick 3 cheeses, one soft, one medium, and one hard. Brie and homemade vegan ‘goat cheese’ are my go-to soft cheeses, havarti and gouda are my favourite medium cheeses, and cheddar is my default hard cheese. I admit I don’t have the most sophisticated cheese palate but the varieties I’ve listed are always well loved by my dinner guests. Turn a vegetarian grazing platter vegan by selecting your favourite dairy-free cheeses.
Need a dairy-free cheese that won’t break the bank? We made this amazing blueberry sage ‘goat cheese’ ball out of tofu. For around $4 you can make two big cheezeballs! And it spreads and tastes so much like goat cheese it’s magical! We shared the full recipe on BC Blueberries’ website HERE.
Cut each cheese into a different shape so that the platter looks diverse. I usually keep the soft cheese whole (and provide a small knife), slice the medium cheese, and cube the hard cheese. Keep the pieces small so that guests can try all elements of the platter before they get too full.
Then lay out your cheeses in a triangle. If each type of cheese were a dot and you connected the dots, you should be able to draw a triangle. Doesn’t matter if it’s an obtuse, acute, right or equilateral triangle, just a triangle of some sort. (Haha did I bring you back to elementary school math class?) Triangular patterns are pleasing to the eye so remember that throughout the entire grazing platter-building process.
Don’t worry about making it super neat at this point because you’ll need to tuck other elements in and around the cheeses. Just get a sense of what space each cheese will occupy.
[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-5.jpg]
STEP 2: PAIR UP YOUR CARBS
Select 2 to 3 types of carbs to act as the foundations of your guests’ cheese creations. Typically I include a quality bread (sourdough baguette is ideal) and a cracker. If you really want to impress, use these homemade oat crackers. Arrange the bread and crackers next to the cheeses they would pair best with. Since everyone will be reaching for the carbs, keep them near the edge of the platter. Breads and crackers are the next bulkiest items after cheese. Real estate is precious on your platter so lay out only a few pieces of each and put the rest on a separate plate or bowl.
STEP 3: STUFF YOUR PLATTER FULL
With the main components in place, you can now get wild! I usually have an overarching colour or seasonal theme for my platter. Some days it’s Mediterranean feast, other days it’s summertime picnic, but today it’s autumnal blues and oranges. Stuff your platter full with seasonal fruits and spreads for some moisture, nuts and veggies for crunch, pickles or olives for sourness (if you like those), and other surprises like smoked tofu and dark chocolate. Use small jars or sauce plates as needed to elevate components or to prevent juices from seeping everywhere.
Like the cheese, provide fruits and veggies in different shapes and sizes. Have some slices, some sticks, some whole, some halved. Grapes are a must for every grazing platter and should be cut into small bunches. Apple and pear slices are fantastic for fall grazing platters, while peaches and berries are summertime staples. Cherry tomatoes, cucumbers, and bell peppers are veggies I often include, especially if there is hummus. A few halved figs or fancily cut kiwi or oranges are easy ways to make your platter look profeshhhhh. Dried fruit, roasted and pickled vegetables can also be added. Scatter the fruit and veggies over the tops of other components and tuck them into nooks and crannies. You can put a few berries there and a whole lot of berries elsewhere, it doesn’t need to stay together.
I personally love sweet and savoury pairings so all my platters have some type of chutney, compote, or jam. I love these locally made chutneys because their flavours are unique and they re-purpose rescue produce. Hummus, pesto, balsamic glaze, and antipasto are other spreads I’ve included on past platters.
Use small items like nuts, herbs, greens, and chocolate to fill in all remaining gaps. Grazing platters look most stunning when they are completely covered. There really is no wrong way to do this.
[Image: Blueberry-Sage-Goat-Cheese-Platter-4.jpg]
Et voilà, your vegetarian grazing platter is complete! Snap a photo before everyone devours it and then tag us on Facebook and Instagram @RadiantRachels. We’d love to see your works of art
Be Vegan, make peace.
Reply
Cây hoa xuyến chi công dụng tuyệt vời làm rau làm thuốc
[Image: b0ebfa5b18f5ec1784c824d5888a94c1?s=24&d=mm&r=g] atkvietnam
2 năm trước
Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ loài cây hoa xuyến chi có tác dụng. Nó luôn khiến tôi bực mình vì mọc, lan rất nhanh khắp các lối đi đường làng, trong vườn. Tuy nhiên tôi đã thay đổi hoàn toàn sau khi xem được môt clip trên mạng, sau đó đích thân tìm hiểu về loài hoa dại này.
Xuất phát từ câu hỏi trong đầu là: Cây hoa xuyến chi có tác dụng gì không? và hoa xuyến chi ăn được không? nên tôi phải lọ mọ tìm trên mạng và tổng hợp được một bài khá đầy đủ về loài hoa dại này. Quý vị và các bạn tham khảo: Công dụng của cây hoa xuyến chi.
Tìm hiểu một chút về xuyến chi:
Hoa xuyến chi có tên khoa học là Bidens pilosa, một loài thực vật có hoa còn gọi là cây đơn buốt. Đơn buốt hay còn gọi đơn kim, quỷ châm, song nha lông, xuyến chi (danh pháp hai phần: Bidens pilosa) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Bidens, họ Cúc (Asteraceae)
Tại Việt Nam, nhiều người nhầm lẫn hoa xuyến chi với ‘hoa cứt lợn’ . Cây xuyến chi lành tính có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh, có thể làm rau, tốt cho sức khỏe…
[Image: svg+xml;base64,PHN2ZyBoZWlnaHQ9IjQwMCIgd...IxLjEiLz4=][Image: hoa-xuyen-chi.jpg]Hoa xuyến chi và tác dụng chữa bệnh của hoa này
Cây hoa xuyến chi thuộc loại cây thân thảo, mềm, mọc thành bụi với chiều cao trung bình 1m. Thân cây hình trụ với nhiều nhánh nhỏ, lá hình chét mác, có răng cưa, màu xanh, mềm. Hoa có 5 cánh, màu trắng, nhụy vàng, hơi hắc. Cây có hạt phát triển từ nhụy, hạt có dạng quả bế, đầu hạt có gai. Những gai này giúp cây nhân giống bằng cách di chuyển theo gió,
Bộ phận dùng
Toàn bộ cây hoa xuyến chi được dùng để trị nhiều loại bệnh khác nhau
Phân bố, thu hái và chế biến cây hoa xuyến chi
Cây hoa xuyến chi thường được mọc dại ở ven đường, gần sông suối khắp các vùng miền Việt Nam. Cây có sức sống dẻo dai có thể sinh trưởng trong mọi điều kiện thời tiết khác nhau. Mỗi năm cây hoa xuyến chi ra hoa hai đợt vào tháng 5 và tháng 8. Cây được thu hoạch khi nở hoa và cho giá trị trị bệnh cao nhất lúc đó.
Thành phần hóa học cây xuyến chi
Thành phần hóa học cơ bản của cây hoa xuyến chi bao gồm acetone 2,8%, methanol 8,6%, acetone 2,5%. Ngoài ra còn chứa 9,8%, magie 2,3%, mangan 2,2%, phot pho 1,6%, crom 1,2%, canxi 1,1%, kẽm 0,03%, sắt 0,02%.
Công dụng của cây hoa xuyến chi
Theo đông y, xuyến chi có vị đắng, ngọt nhạt, hơi cay,tính hàn giúp thanh nhiêt, giải độc, sát trùng và được ứng dụng vào điều trị một số bệnh sau đây.
Cây hoa xuyến chi xào tỏi – món ngon khó cưỡng
Người ta có thể dùng xuyến chi để chế biến món ăn, một món rau sạch “độc, lạ” hoàn toàn từ thiên nhiên: Xuyến chi xào tỏi.
[Image: hqdefault.jpg]
Mùa mưa là mùa mà những chiếc lá xuyến chi cho hương vị ngon nhất, là mùa để con người ăn thứ rau của đất trời. Xuyến chi là loại cây có tính chất hút độc quanh môi trường sống, nên hái cũng cần chọn nơi sạch sẽ. Hái mớ rau đọt non về là chần qua với nước sôi, không cần luộc lâu quá như rau khoai, rau muống. Thao tác này để hạn chế bớt mùi hăng của xuyến chi.
Xào tỏi thì dễ rồi. Bóc một mớ tỏi rồi giã nhỏ. Chờ dầu nóng lên trên chảo thì cho tỏi vào. Tỏi hơi vàng thì thêm rau vào đảo nhanh tay, thêm muối, nước mắm vào cùng lúc này là đủ. Món xuyến chi xào tỏi chỉ cần nhanh tay nhanh mắt một chút. Rau hái đúng mùa thì lẫn trong cái mùi hăng hăng cố hữu là sự ngọt hậu sau cùng.
Cây hoa xuyến chi có công dụng làm thuốc thảo dược
Cây hoa xuyến chi được coi là một vị thuốc quý cho khả năng chữa nhiều bệnh khác nhau. Cây hoa xuyến chi lành tính cho nên hầu như không để lại tác dụng phụ khi sử dụng.
[Image: hqdefault.jpg]
Cách bào chế hoa xuyến chi: Cây hoa xuyến chi được dùng tươi, sắc nước hoặc nghiền nát để trị bệnh.
Chữa bệnh đường ruột
Chặt cả cây thành đoạn ngắn rồi phơi khô hãm lấy nước uống hàng ngày để trị bệnh đường ruột.
Chữa trẻ bị sốt cao
20g lá và hoa xuyến chi, sài đất 20g, giã nát chắt lấy nước cốt cho trẻ uống có tác dụng trị bệnh sốt cao. Kết hợp lấy phần bã đắp trán để đạt được hiệu quả nhanh chóng hơn.
Chữa đau lưng do làm quá sức
150g xuyến chi, 250g đại táo sắc lấy cùng 1 lít nước cho đến khi cạn còn 500ml, chia đều ba bữa uống khi còn ấm có tác dụng chữa bệnh đau lưng. Có thể thêm mật ong để dễ uống hơn.
Chữa ngứa do dị ứng thời tiết
200g xuyên chi, rửa sạch, sau đó đung sôi cùng với 4-5 lít để tắm, dùng bã trà xát lên người để trị bệnh mẩn ngứa do thời tiết. Áp dụng 3-5 ngày bệnh sẽ khỏi.
Giảm đau nhức răng, viêm lợi bằng cây xuyến chi
15g hoa xuyến chi với 200ml rượu trong vòng 1 tuần để trị bệnh đau nhức răng, viêm lợi. Kết hợp với súc miệng nước muối pha loãng sáng- tối để đạt được hiệu quả cao nhất.
Chữa cam tích ở trẻ nhỏ
15g lá cây xuyến chi và 60g gan lợn. Xếp lá cây đã rửa sạch xuống đáy nồi, đổ nước, và đặt gan lên trên,hấp chín ăn trong ngày khi còn nóng để trị bệnh cam tích ở trẻ.
Cây hoa xuyến chi chữa viêm thận cấp tính
15g cây hoa xuyến chi, rửa sạch, giã nát, sau đó đập 1 quả trứng gà, trộn đều, hấp cách thủy ăn hàng ngày có tác dụng chữa viêm thận cấp tính hiệu quả.
Chữa viêm gan vi rút bằng cây xuyến chi
20g lá và hoa xuyến chi, 20g chó đẻ răng cưa (diệp hạ châu), 15g bồ bồ, 15g cam thảo đất,12g hạt dành dành, sắc lấy nước mỗi ngày 1 thang, chia đều 2 bữa khi còn ấm.
Trị chứng đau nửa đầu
30g xuyến chi, 20g trân châu mẫu, và 3 quả đại táo sắc lấy nước uống hàng ngày để trị bệnh đau nửa đầu. Chú ý uống khi còn ấm và áp dụng đều đặn mỗi ngày.
Chữa đại, tiểu tiện xuất huyết
Sắc lấy nước uống từ 30-60g xuyến chi mỗi ngày sẽ có tác dụng chữa đại, tiểu tiện xuất huyết. Kiên trì áp dụng trong thời gian 1- 2 tuần để đạt được kết quả như ý.
Chữa viêm họng, viêm thanh quản do nhiễm lạnh
15g xuyến chi, 15g sài đất, 15g kim ngân hoa, 15g cam thảo đất, 15g lá hung chanh đem tất cả sắc lấy nước uống hàng ngày có tác dụng chữa viêm họng, thanh quản do nhiễm lạnh. Chú ý uống đều đặn 2 bữa/ ngày sau bữa ăn 30 phút và uống khi còn ấm.
Chữa đau lưng do thận hư
60g xuyến chi, 30g hồng táo đem sắc lấy nước uống hàng ngày có tác dụng chữa đau lưng do thận hư.
Chữa viêm ruột thừa bằng cây xuyến chi
60g cây hoa xuyến chi khô đem sắc lấy nước, thêm vào 60ml mật ong, chia thành 2 lần uống trong ngày sau khi mổ ruột thừa có tác dụng trị viêm. Bài thuốc áp dụng 1- 2 tuần sẽ cho hiệu quả cao nhất.
Cây hoa xuyến chi trị đau nhức do phong thấp
30-60g cây hoa xuyến chi, rửa sạch, sắc lấy nước uống ngày 2-3 lần sau bữa ăn 30 phút có tác dụng trị đau nhức do phong thấp. Liệu trình trị liệu tròn vòng 10- 15 ngày sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.
Lưu ý về cây hoa xuyến chi:
Cây hoa xuyến chi rất lành tính hầu như không gây ra tác dụng phụ gì khi trị bệnh. Chú ý thu hái cây hoa xuyến chi ở vùng núi cao trong lành để phát huy tác dụng trị bệnh được hiệu quả cao nhất.
Những kiến thức trên chỉ mang tính chất tham khảo nên sử dụng cây hoa xuyến chi như một loài thảo dược có thể hỗ trợ cho sức khỏe như một cây thuốc nam dễ kiếm, một loại rau dại trong vườn…

ATK sưu tầm
Be Vegan, make peace.
Reply
Bánh dưa hấu
Chỉ từ nguyên liệu chính là trái dưa hấu, bạn hoàn toàn có thể “biến hóa” món bánh dưa hấu dẻo thơm để đãi khách quý đến chơi nhà. Dễ làm và không hề tốn công đâu nhé!
[img=0x0]https://cdn.voh.com.vn/voh/Image/2021/02/04/banh-dua-hau.jpg[/img]Bánh dưa hấu dẻo thơm, không ngọt gắt nên rất dễ ăn (Nguồn: Internet) 
4.1 Nguyên liệu

 • Dưa hấu: 1/2 quả 

 • Bột gạo nếp: 120g

 • Đường cát trắng 

 • Cơm dừa
4.2 Cách làm bánh dưa hấu

 • Lọc lấy phần thịt dưa hấu để ép hoặc xay nhuyễn lấy nước. 

 • Trộn bột gạo nếp với nước ép dưa hấu cùng một chút đường, khuấy đều tay. Kế đến cho hỗn hợp vào khuôn bánh, tiến hành hấp cách thủy khoảng 30 – 40 phút. 

 • Sau khi bánh chín thì để nguội khoảng 15 phút rồi bảo quản trong tủ lạnh khoảng 45 – 90 phút. Gỡ bánh khỏi khuôn và sắt khúc nhỏ, lăn đều với cơm dừa vụnhoặc bột nếp rang. 
5. Mứt dưa hấu
Có thể bạn sẽ bật cười vì nghĩ dưa hấu sao có thể làm mứt. Vậy thì hãy tham khảo ngay công thức làm mứt dưa hấu dưới đây rồi nhớ giữ lại cả cùi dưa hấu sau khi ăn nữa nhé!
[img=0x0]https://cdn.voh.com.vn/voh/Image/2021/02/04/mut-dua-hau.jpg[/img]Nhâm nhi mứt dưa hấu giòn sật sật ngày Tết thì hết ý (Nguồn: Internet) 
5.1 Nguyên liệu

 • Dưa hấu: 2-3 quả 

 • Đường cát trắng, muối
5.2 Cách làm mứt dưa hấu

 • Gọt vỏ dưa hấu, lấy phần cùi trắng, cắt thành từng miếng dài vừa ăn, ngâm rửa trong nước muối loãng khoảng 5 – 10 phút. 

 • Ép thịt dưa hấu lấy nước tạo màu. Trộn đều phần cùi dưa hấu với đường và nước ép dưa hấu, ướp trong vòng 3 tiếng. 

 • Sên hỗn hợp với lửa nhỏ, đảo đều tay, khi thấy đường khô lại thì có thể tắt bếp. 
Be Vegan, make peace.
Reply
PUMPKIN CINNAMON BUNS WITH ESPRESSO TOFU FROSTING
September 21, 2019 by Rachel Leung Leave a Comment
We’ve tucked your favourite PSL flavours into these pumpkin cinnamon buns by adding extra spices to the filling and topping each swirl with a maple espresso tofu frosting to keep it vegan!
[Image: Pumpkin-Cinnamon-Buns-4.jpg]
Aaaaaaand we’re back!
Last time you heard from us it was still the peak of blueberry season, a.k.a. summertime. I’m definitely a summer kind of gal but for the first time, I’m not devastated to say goodbye to my favourite season. Maybe because I don’t have to dread back-to-school, or maybe because I’m keen to return to a routine of sorts. Whatever it is, I’m pumped about pumpkin season! In my world, there is no better way to welcome fall than with pumpkin cinnamon buns. Your resident bread girl is back and ready to roll (ha! I crack myself up with unintended puns!)

[Image: Pumpkin-Cinnamon-Buns-2.jpg]
After an entire summer of sporadic work shifts, packing and unpacking for short trips, and a lot of uncertainty surrounding my future career path, the slow pace, return to routine (for most people), and cozy vibes of fall are particularly inviting. Can’t wait to live in fleece and leggings, drink wine in my hot tub, eat all the roasted root vegetables and pumpkin pie, watch movies with a cup of hot chocolate, read books while wrapped in my comforter, and wear my manatee coat around the house (it’s a grey house coat made of fuzzy blanket material; makes you look like a manatee if you wear it backwards). All of it sounds so soothing and relaxing. Much needed after this summer of non-stop hustling.
My overall health behaviours were out of whack in the summer because I’d be working long days and late nights. I’d snack on ice cream all day because it was easily accessible and free, then return home starving and fill up on greasy leftovers at 11pm. Morning workouts were not a thing anymore because I’d still be exhausted from working the night before. I’d exercise twice a week if I was lucky. Don’t get me wrong: I think it’s the coolest thing to be able to say I can drive a freaking ice cream/Fed-Ex truck. I got to watch a beautiful sunset on every shift, attend weddings and special events, and work with really cool people. But now I’m ready to slip back into a rhythm of life that’s stable and keeps me sane.
[Image: Pumpkin-Cinnamon-Buns-3.jpg]
I’m still in that frustrating phase of being graduated but having no idea how I’m going to make a living and be a real adult in this world. To counterbalance the uncertainty in that messy area of my life, I count on my sweat sesh at hot yoga every morning and weekly church involvement to provide an aspect of stability in my life. I like knowing where I’m go and what I’m going to do everyday. Yoga at 8:30am, job shadow at 1pm, ice cream date with Jaimie at 3:30pm… check, check, check!
I’m thankful I got a period of downtime to recuperate before jumping into a full-time job. I spent a few free days with my nose in a book (wow! leisure reading! new concept!), wrote an essay about appearance-based compliments just ‘cuz I suddenly had an urge to write (it will be shared on the blog soon, I promise!), returned to prayer journaling, and got back into baking for the blog. First recipe back from a loooooong hiatus? Cinnamon buns of course! Bread is my favourite food and these pumpkin cinnamon buns have curbed my year-long craving for something pumpkin-y.
[Image: Pumpkin-Cinnamon-Buns-5.jpg]
Ever since Chew made this tofu cream cheese, tofu cheese been on regular rotation in my kitchen. I’ve made it to smear onto scones and a ‘feta’ version to toss into Greek salad. This pumpkin cinnamon bun recipe has been sitting in my notebook for a while and I left myself a reminder to top it with an espresso frosting. Then I found an open package of extra firm tofu in the fridge. *light bulb turns on*
Side story: Both Chew and I were once highly sensitive to caffeine. A single cup of brewed coffee could send our heartbeats rocketing, but wouldn’t make us feel any more energized. In fact, our pulsing veins would make us feel more tired. But this past summer was really, really busy and we found ourselves resorting coffee to get us through yet another 12 hour work day. One day I had 3 shots of espresso at noon and I felt no heart palpitations nor did I have any issues falling asleep that night. Another day, I made us coffee smoothies, with like a whole tablespoon of ground espresso and again, no side effects. Did our caffeine sensitivities vaporize or something? Who are we?
[Image: Pumpkin-Cinnamon-Buns-6.jpg]
Anyways, back to these pumpkin cinnamon buns. I could totally eat the whole pan plain but the espresso tofu frosting adds a nice creaminess and makes it taste like a pumpkin spice latte. These buns are eyes-roll-to-the-back-of-your-head fluffy so I hope it makes up for our absence over the summer.
PRINT
VEGAN PUMPKIN CINNAMON BUNS WITH ESPRESSO TOFU FROSTING

Author: Rachel Leung
Recipe type: Breakfast, Vegan, Yeast Breads



Serves: 12 to 14 buns
 
INGREDIENTS
 • DOUGH
 • ¾ cup unsweetened almond milk
 • 2 tbsp organic cane sugar
 • 2¼ tsp traditional yeast
 • ¼ cup grapeseed oil, or another neutral vegetable oil
 • ¾ cup pumpkin puree
 • 3¼ to 3¾ cups bread flour
 • ½ tsp sea salt
 • FILLING
 • 3 tbsp vegan margarine
 • ½ cup coconut sugar
 • 2 tsp ground cinnamon
 • ¼ tsp each ground nutmeg, cloves, allspice
 • FROSTING
 • ½ block (175g) extra firm tofu
 • 1 tbsp lemon juice
 • 1½ tsp apple cider vinegar
 • 1 tsp ground espresso
 • 3 to 4 tbsp maple syrup
 • Pinch of salt
[size=undefined][size=undefined]

INSTRUCTIONS[/size][/size]
 1. DOUGH: Warm almond milk and cane sugar in microwave for 40 to 60 seconds, or until warm to the touch but not scalding. Stir in the yeast and allow it to bloom for 10 minutes. Activated yeast should be foamy.
 2. In a stand mixer fitted with a dough hook, mix together the activated yeast, pumpkin, and oil until combined.
 3. Add 3¼ cups all-purpose flour and salt and mix on low speed until a thick and sticky dough forms. Increase to medium speed and knead the dough with the dough hook attachment for 5 to 7 minutes or until a soft dough forms and begins to gather around the hook. Add up to ½ cup more of all purpose flour after 2 minutes if dough still looks too wet. Finished dough will wrap around the hook like a ball and still be a bit sticky. Avoid over-kneading for soft and fluffy bread.
 4. Oil a large mixing bowl and transfer the dough into the oiled bowl. Turn the dough a few times to coat the surface of the dough with oil. This will prevent it from sticking as it rises. Cover the bowl with a tea towel and store in a warm place and draft-free place (such as a microwave that isn't turned on) to allow dough to rise for 1 hour, or until doubled in size.
 5. FILLING: While the dough is rising, prepare the filling. Mix all the filling ingredients together to make a paste. Set aside.
 6. FROSTING: Blend all frosting ingredients together in a small food processor until smooth. Set aside.
 7. SHAPING & BAKING: Once dough has expanded to twice its initial size, punch the dough and turn out onto a floured surface. Roll into a ¼ inch thick rectangle and spread generously with the coconut sugar filling, spreading all the way to the edges.
 8. Roll the dough up tightly starting from the long side. Slice into 12 to 14 even pieces and arrange in a greased square pan or pie pan (I used a 9" loaf pan and an 8" round cake pan). Cover loosely with a tea towel and let the dough rise again in a warm place for 30 minutes.
 9. Preheat oven to 350⁰F while the dough is proofing for the second time.
 10. After the second proofing, bake the buns for 30 to 35 minutes or until golden brown. Cool for at least 10 minutes.
 11. Once buns have cooled, spread the frosting over the tops and enjoy warm
Be Vegan, make peace.
Reply
Nấu sương sáo thời nay dùng máy quậy giùm ...thời nội làm bằng tay hết ...



Be Vegan, make peace.
Reply




.
Be Vegan, make peace.
Reply


Be Vegan, make peace.
Reply




.
Be Vegan, make peace.
Reply





.
Be Vegan, make peace.
Reply





Chôclate
Be Vegan, make peace.
Reply
Thứ quả rẻ bèo từ xanh tới chín làm món ăn vặt nhưng là đặc sản tuyệt ngon, lại giảm cân ầm ầm

Thứ Hai, ngày 28/03/2022 01:00 AM
CHIA SẺ

Sự kiện:
Món ngon mỗi ngày
 


Thứ quả dân dã xuất hiện vào tháng 3, tháng 4 hàng năm, nhưng được chị em dầm cay, dầm ớt tỏi, và mới đây rộ lên món dầm với chẳm chéo đặc sản Tây Bắc càng thêm ngon, ăn đã miệng và còn giảm cân ầm ầm...
Những món ăn ngon và đặc sản từ quả nhót
Vào mùa nhót, đầu tiên là những quả nhót xanh non, rồi tới những quả nhót chín mọng đỏ từ sau Tết Nguyên đán đang làm mưa làm gió thị trường đồ ăn vặt đầu năm, nổi bật là món đặc sản Tây Bắc rất dễ làm.
Cả quả nhót xanh và nhót chín đều có thể chế biến được nhiều cách để thành những món ngon, hấp dẫn. Ngon nhất là đặc sản quả nhót xanh trộn chẳm chéo. Vị chua của quả nhót quyện với muối mặn, đường, ớt, rau gia vị, gừng, tỏi tạo thành hương vị tuyệt vời, lạ miệng, kích thích khứu giác, còn được chị em cho là hỗ trợ giảm cân ầm ầm.



[Image: 1648375627-nhot-1648116368296874446626-w...ght900.jpg]


Nhót xanh chẳm chéo là một trong những đặc sản Tây Bắc. Ảnh minh họa.
Món này gồm nhót xanh nhiều vitamin C, axit hữu cơ, sắt, canxi và chất chống oxy hóa. Ăn nhót xanh giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa. Cải bắp kết hợp với nước chấm Tây Bắc đặc biệt tạo thành món ngon đặc sản chống ngấy, được phái đẹp rất ưa thích và cho rằng sau Tết ăn món này sẽ giảm cân ầm ầm... Còn cho rằng món nhót xanh dầm dân dã, đã miệng đánh bay được sự ngán ăn, hay nhàm chán với xoài, cóc dầm mùa Tết, rồi để lại nỗi nhớ nhung món ngon sau mỗi mùa nhót.
Nhót xanh trộn chẩm chéo
Món bắp cải cuộn nhót xanh (nhót xanh ăn ghém bắp cải) là món ăn vặt, nhưng là đặc sản Tây Bắc của người Thái, ai đã ăn một lần ắt phải nhớ phát thèm.
Nguyên liệu
– 1kg nhót xanh.
– 200g cải bắp.
- 1 thìa mắc khén (đặc sản Tây Bắc, không có cũng được).
– 1 củ gừng, 4 quả ớt, 2 tép tỏi, 5 nhánh ngò rí, 3 cây hành hoa, 1/2 thìa cafe bột ngọt, 1 thìa cafe muối, 1 thìa canh đường trắng, 1 thìa canh nước mắm, 1/2 thìa cafe ớt khô.
Cách làm
– Nhót xanh lựa quả bánh tẻ để ăn được hạt. Sơ chế sạch phấn ở vỏ, rửa sạch dưới vòi nước, để ráo rồi dùng dao bổ quả nhót làm đôi.
– Cải bắp tách lá, rửa sạch, ngâm qua nước muối loãng.
– Rau mùi rửa sạch, cắt khúc.
-Tỏi, gừng bỏ vỏ sau đó rửa sạch thái thành miếng nhỏ, sợi.
– Cho mắc khén, nước mắm, đường, ớt tươi, ớt khô, tỏi, gừng vào cối giã nhuyễn. Thêm chút nước lọc, nếm thấy vừa miệng là được.
Khi ăn thì lấy xé lá cải bắp thành miếng vừa, đặt một quả nhót, cọng rau mùi, gừng thái chỉ, tỏi rồi cuộn ghém lại và chấm với chẳm chéo thơm lựng.
Bắp cải vị ngái, nhót chua, vị ăng của lá tỏi tươi, vị cay của gừng và chẩm chéo… thoảng vị rau thơm… Những nguyên liệu chẳng mấy liên quan lại hòa quyện thành món ghém vô cùng ngon miệng, suýt xoa, cảm giác lạ lùng, dân dã, ăn rồi lại muốn ăn thêm.
[Image: 1648375628-nhot-bap-cai-1648116965111492...ght666.jpg]
Đặc sản bắp cải cuộn nhót xanh chẳm chéo Tây Bắc. Ảnh minh họa.
Nhót dầm muối ớt
Nguyên liệu 3 người ăn
- Nhót xanh 300g
- Ớt hiểm 2 trái
- Ớt bột 1 muỗng cà phê, muối hạt 1 muỗng canh, đường 2 muỗng canh, muối ăn 1 muỗng cà phê.
Cách làm
Sơ chế nhót cho sạch, để ráo rồi bổ đôi.
Hòa tan 1 muỗng canh muối hạt với 400ml nước rồi đổ nhót vào ngâm 30 phút, sau đó vớt ra rửa lại, để ráo. Ngâm nhót với nước muối loãng giúp nhót giảm vị chát.



Ớt hiểm rửa sạch, băm nhỏ.
Cho nhót đã sơ chế sạch vào tô, thêm 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê ớt bột, 1 muỗng cà phê muối và ớt băm vào tô.
Đeo bao tay trộn đều rồi để 25-30 phút cho nhót ngấm gia vị.
Thành phẩm nhót dầm muối ớt xanh giòn, vị chua ngọt, cay cay kích thích vị giác vô cùng, là món ăn vặt khó cưỡng.
Nhót dầm tỏi ớt
Nguyên liệu 3 người ăn
- Nhót xanh 300g
- Ớt hiểm 4 trái
- Tỏi 6 tép (khoảng 1 củ)
- Muối hột 1/2 muỗng canh, bột ngọt 1 muỗng cà phê,
Cách làm
Sơ chế nhót cho sạch, để ráo, rồi giã sơ cho nhót vừa nát (không giã nhuyễn vì ăn mất ngon).
Tỏi bóc vỏ, ớt rửa sạch cùng giã nhuyễn.
Cho nhót vào tô, với 1/2 muỗng canh muối hột, 1 muỗng cà phê bột ngọt và tỏi ớt đã giã nhuyễn vào trộn đều.
Để 15 phút nhót dầm tỏi ớt ngấm gia vị lên màu sắc đẹp mắt. Thành phẩm có vị nhót xanh chua giòn, quyện gia vị mặn, ngọt, cay, thơm của tỏi ớt rất kích thích vị giác.
Nhót xanh dầm cay
Nguyên liệu
- Nhót xanh
- Ớt tươi (hoặc ớt bột, hay muối tôm, tùy vị).
Cách làm
Sơ chế nhót cho sạch phấn, rửa lại và ngâm nước muối loãng cho bớt chát và không bị thâm.
Vớt ra, để ráo nước và lựa những quả nhót không già quá để tránh bị xơ.
Ớt tươi thái mỏng (hoặc dùng ớt bột (hoặc muối tôm) tùy khẩu vị).
Thái nhót thành miếng vừa ăn (bổ đôi theo chiều dọc nhìn ngon mắt hơn), bỏ vào tô.
Thêm ớt, đường, muối, mì chính vào xóc đều giúp các gia vị ngấm đều vào những miếng nhót.
Khoảng 15-20 phút thì những miếng nhót xanh ngấm gia vị đẹp mắt, vừa ăn, tới mức ăn miếng nhót nào là vị cay, chua tứa ra miệng đến đó, cảm giác lạ lẫm thích thú vô cùng. Món nhót dầm cay kích thích vị giác, lưu lại hương vị tự nhiên hấp dẫn rất lâu.
Nhót xanh dầm chẳm chéo của người Tây Bắc cũng đặc biệt hấp dẫn. Khi trái nhót mới bắt đầu ương, quả vẫn cứng giòn đã được thu hái về, làm sạch phấn và rửa sạch.
Sau đó gừng nạo vỏ, ớt nướng khô được đem giã nhuyễn với muối, trộn thêm chút đường (hoặc mì chính) để tăng vị ngọt và giảm độ chua chát của quả nhót, để ngấm gia vị là thành đặc sản trứ danh nhót trộn chẳm chéo vùng Tây Bắc.
Nhót chín cũng dầm cay được. Chỉ cần sơ chế sạch quả nhót chín, dùng dao mũi nhọn khứa quanh quả.
Tiếp đó ớt cay rang khô, giã nát với muối, thêm đường cho vào ướp cùng nhót chín, để khoảng 30 phút là ăn được.
Quả nhót ngâm đường
[Image: 1648375628-nhot-duong-164812375648851131...ght640.jpg]
Tuy không phải là đặc sản, nhưng nhót chín dầm đường làm đồ uống rất ngon. Ảnh minh họa.
Nhót chín ngoài ăn tươi chấm muối ớt, thì cách ăn đơn giản nhất là ngâm nhót với đường thành món ăn món ăn vừa ngon, vừa lạ miệng.
Nguyên liệu
- Quả nhót chín 2kg
- Đường 800g
- Muối ăn
Cách làm
Quả nhót chín làm sạch phấn, rửa sạch, để ráo nước.
Bắc nồi nước lên bếp, cho vào 2 muỗng muối vào rồi đun sôi lên thì cho tất cả quả nhót chín vào nồi và tắt bếp.
30 giây sau thì trút hết nhót ra rổ, xối qua nước đá lạnh cho nguội bớt.
Khi quả nhót nguội hẳn thì lột hết vỏ nhót, cho vào tô. Thêm 1 muỗng muối, rồi cho đường vào trộn đều.
- Nếu thích ngọt cho nhiều đường hơn, thích chua thì bớt đường đi.
- Nếu thích vị ngọt ngọt mặn mặn cay cay thì cho thêm muối và thêm ớt.
Tất cả trộn đều cho ngấm đường là có thể ăn được ngay.
Quả nhót ngâm đường muốn để lâu thì cho lên bếp đun lại tới khi sôi và hơi sệt lại là được. Bắc xuống, để nguội hẳn thì cho vào lọ thủy tinh và cất trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần.
Quả nhót chín ngoài ngâm đường, còn có thể kho cá, làm nộm, gỏi cá... cũng rất ngon.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/thu-qua-re-beo-t...




Nước tương thay thế cho nước mắm nha .

.
Be Vegan, make peace.
Reply