GÓP NHẶT HOA THƠM.
Cám ơn Mod Team can thiệp, bạn TV không được welcomed ở đây nữa, bạn ấy mang nhiều rác đến quăng vô nhà người khác. Nhờ MT dọn dẹp dùm .
Reply