Chúc BDH Vietbest và Các Anh Chị Một Năm Mới Như Ý!
#2
Mình cũng chúc tất cả mọi người 

Một Năm Mới 
An Khang Thịnh Vượng 
Dồi Dào Sức Khoẻ
Trẻ Mãi Không Già 
Tiền Vô Như Nước


Wink Clinking-beer-mugs4 :rose4: Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply


Messages In This Thread
RE: Chúc BDH Vietbest và Các Anh Chị Một Năm Mới Như Ý! - by cook1 - 2017-12-30, 08:28 PM