Anh Điếc bị banned rồi...
(2018-03-03, 05:50 PM)SugarBabe Wrote: Ũa 2 nicks chị đâu bị banned?

Không bị banned mà cũng đâu có khác gì là bị banned đâu, tại vì chị đâu có dùng 2 nicks đó login vô đây được đâu em! :rolleyes:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-03-03, 05:59 PM)Bella Wrote: Không bị banned mà cũng đâu có khác gì là bị banned đâu, tại vì chị đâu có dùng 2 nicks đó login vô đây được đâu em! :rolleyes:

Chị phải đăng kí nicks mới thôi

Reply
(2018-03-03, 07:39 PM)SugarBabe Wrote: Chị phải đăng kí nicks mới thôi

Chị biết chứ, nhưng mà tại chị lười create thêm 1 cái new email nữa thôi đó SB! Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
(2018-03-03, 07:46 PM)Bella Wrote: Chị biết chứ, nhưng mà tại chị lười create thêm 1 cái new email nữa thôi đó SB! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Rollin

Reply
(2018-03-03, 07:52 PM)SugarBabe Wrote: Rollin

Đã bảo là đừng cười chị vì chị đang dệt mộng ban ngày mà em còn cười nữa thiệt tình quê xệ quá rồi đó nha! :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply