The Protégé (Nữ Sát Thủ)
#3
(2023-03-17, 07:15 PM)Dan. Wrote: Tin vào cái câu này nên nhảy vào coi, nhưng đâu có thấy nhiều cảnh ở Đà Nẽng đâu trời, có một khúc dạo đầu thôi, tiếc là nhìn không đâu ra đâu, chứ nếu thật là ờ Đà Nẽng là tui biết chỗ mô liền lun.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Dù sao thì cũng cảm ơn bạn, nhờ vậy mới biết thêm một nơi có nhiều phim hay hay.  Thumbs-up4

Lol Lol Lol

Dạ có mấy scene ở Đà Nẵng mà sư phụ, chắc có lẽ Đà Nẵng trong film khác Đà Nẵng ngoài đời chút xí nên sư phụ nhìn kg ra.   Biggrin

Có mấy cảnh quay ở London và Âu Châu thì dễ nhận ra.   Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply


Messages In This Thread
RE: The Protégé (Nữ Sát Thủ) - by Dan. - 2023-03-17, 07:15 PM
RE: The Protégé (Nữ Sát Thủ) - by Lục Tuyết Kỳ - 2023-03-18, 11:25 AM
RE: The Protégé (Nữ Sát Thủ) - by vô_danh - 2023-03-18, 04:10 PM
RE: The Protégé (Nữ Sát Thủ) - by Dan. - 2023-03-18, 04:31 PM