Ai đây ?
#6
(2022-12-10, 10:18 AM)Anamit Wrote: Mít nhìn giống con cá đuối, hai con mắt nhìn tội tội.

Fainting-smiley-emoticon

Lúc đầu LTP cũng nghĩ đến con cá đuối. Vào google lens mới thấy cái đuôi nó ngắn và mập hơn. Con cá này nhỏ, khoảng 10 cm, nằm trong cát ăn những động vật nhỏ khác.
Reply


Messages In This Thread
Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 08:30 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 09:06 AM
RE: Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 09:26 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:08 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:18 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:28 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 10:36 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:43 AM
RE: Ai đây ? - by Mi. - 2023-01-16, 08:31 PM