Ai đây ?
#2
1670184173
Mới vào thì muốn nhận :TA
Mà hai con mắt như là "too young"!
Thêm mình không nỡ đành lòng
Khiến người sợ hãi để hồn vía bay!😜
Lol Lol

Con cá (???) này nhìn lạ quá mà nhìn hai con mắt với cái miệng giống như khuôn mặt của một đứa bé đang cầu xin mẹ nó mua cho món đồ chơi nó thích hay đang xin viên kẹo vậy, nhất là đôi mắt, nhìn thấy tội thì thôi!.... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply


Messages In This Thread
Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 08:30 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 09:06 AM
RE: Ai đây ? - by abc - 2022-12-10, 09:26 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:08 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:18 AM
RE: Ai đây ? - by LeThanhPhong - 2022-12-10, 10:28 AM
RE: Ai đây ? - by TTTT - 2022-12-10, 10:36 AM
RE: Ai đây ? - by Anamit - 2022-12-10, 10:43 AM
RE: Ai đây ? - by Mi. - 2023-01-16, 08:31 PM