Thông Báo : Những Threads Củ Mà Thành Viên Đã Xóa
#1
Video 
Các thành viên, 


Sau 3 ngày nữa mods sẽ xóa vĩnh viễn các threads mà thành viên đã xóa bỏ  để dọn dẹp diễn đàn.

Nếu thành viên nào muốn giữ lại thì pm cho mình ( nick sugarbabe).


Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply