Poll: Tiết mục nào gây Ấn Tượng với bạn nhiều nhất?
This poll is closed.
1/ Chim trắng mồ côi. 3X&MYT
14.29%
6 14.29%
2/ Chiều hạ vàng. Anattã
0%
0 0%
3/ Về Miền Tây. NinhVan
2.38%
1 2.38%
4/ Đường về hai thôn. Bạch Thố & 3X
0%
0 0%
5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV
2.38%
1 2.38%
6/ Duyên Quê. Song ca - Phai & Bạch Thố.
2.38%
1 2.38%
7/ Hương Tóc Mạ Non. Vịt.
0%
0 0%
8/ Liên Khúc Dân Ca Miền Bắc Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu. Phai & Lục Tuyết Kỳ
2.38%
1 2.38%
9/ Thương Áo Bà Ba. MCFF
0%
0 0%
10/ Phượng Hồng. Tèo
2.38%
1 2.38%
11/ Tiếng Thạch Sùng. LTK & NV
4.76%
2 4.76%
12/ Chiều Đồng Quê. Anattã.
0%
0 0%
13/ Vọng Cổ Buồn. MCFF.
0%
0 0%
14/ Con Đường Mang Tên Em. MYT & Phai.
7.14%
3 7.14%
15/ Cà Phê Miệt Vườn. ABC.
0%
0 0%
16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC
2.38%
1 2.38%
17/ Trúc Đào. O Bạch & 3X
2.38%
1 2.38%
18/ Hồ quảng Ngưu Lang Chúc Nũ. Lưu Ly Phố.
19.05%
8 19.05%
19/ Áo Mới Cà Mau. Ninh Vân.
0%
0 0%
20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn.
11.90%
5 11.90%
21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X.
2.38%
1 2.38%
22/ Sông Quê. Ninh Vân & Phai.
0%
0 0%
23/ Trách Thân. Đạn.
9.52%
4 9.52%
24/ TiếngRu Ba Miền. LTK.
4.76%
2 4.76%
25/ Ai Ra Xứ Huế. O Bạch & Phai.
4.76%
2 4.76%
26/ Vọng Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp. ABC.
4.76%
2 4.76%
27/ Đạo Làm Con. Vịt.
0%
0 0%
Total 42 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

Poll 2: Giải Ấn Tượng cho Âm Nhạc Tình Quê
#16
Hmm.....    Bỏ lộn....  bỏ lại....   cái nhà này hơi ế.....   bỏ vào đây để tra tấn lỗ tai chơi....


Lý Cây Đa - Lý Qua Đèo - Lý Quạ Kêu ........ Lý Qua Cầu Gió..... Bay!!!


Biết gì đâu....  biết gì đâu ....  Ngày mai qua cầu gió bay bay.....   Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 2 users Like ngap_ruoi's post:
  • SugarBabe, TanThu
Reply
#17
ngap_ruoi Wrote:Hmm..... Bỏ lộn.... bỏ lại.... cái nhà này hơi ế..... bỏ vào đây để tra tấn lỗ tai chơi....


Lý Cây Đa - Lý Qua Đèo - Lý Quạ Kêu ........
[Image: uc?id=1OnwcXs_inTQD_Nh60eLxZ-HGkd1KLSBm]


Biết gì đâu....   biết gì đâu......   Ngày mai qua cầu gió bay.......   Until then....    Good Luck....

Hm, dự thi muộn còn ghi tựa bài trật nữa là bị phạt.  Hình ảnh minh họa đầy nước như thế này mà Lý Cây Đa, Lý Qua Đèo, Lý Quạ Kêu gì. Thực ra phải gọi là Lý Thường Kiệt.

Phạt tội hồi bé cúp cua giờ sử ký.[-] The following 4 users Like 005's post:
  • anattā, NinhVan, SugarBabe, TanThu
Reply
#18
(2022-08-02, 01:05 AM)005 Wrote: Hm, dự thi muộn còn ghi tựa bài trật nữa là bị phạt.  Hình ảnh minh họa đầy nước như thế này mà Lý Cây Đa, Lý Qua Đèo, Lý Quạ Kêu gì. Thực ra phải gọi là Lý Thường Kiệt.

Phạt tội hồi bé cúp cua giờ sử ký.

Xóa bỏ bớt... bỏ bớt

Hmm..... Trời thời Lý Thường Kiệt...... thì lúc đó là đời ông cố cố.... cố....... Bây giờ chỉ có biết trong đây có...... có Lý Mạc Sầu....... Until then.... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • TanThu
Reply
#19
(2022-08-02, 01:11 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....  Trời thời Lý Thường Kiệt......  thì lúc đó là đời ông cố cố....  cố.......     Bây giờ chỉ có biết trong đây có...... có Lý Mạc Sầu.......   Until then....   Good Luck...

 Cũng có "lý".  Nhưng phải minh họa bằng cái hũ mật cơ.

 Bingo!  Mật ngọt chết ngap_ruồi.   Rollin
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
#20
(2022-08-01, 07:45 PM)anattā Wrote: Vừa mới cộng thêm 2 votes cho hai bài số 3 và 16. Bạn schi xem bảng Poll 2 thì sẽ thấy kết quả hiện ra. Còn Poll 1 thì thấy schi đã bầu cho 2 bài, nên có thể bầu thêm một phiếu nữa. Vậy schi muốn bình chọn bài nào: số 3 hay 16 — Về Miền Tây hay là Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè — hay là bài nào khác?

Dạ chi login thì thấy poll2 bài 5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV có dấu * còn 2 bài nhờ Anh cọng thêm 3/ Về Miền Tây. NinhVan & 16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC thì chưa thấy ngôi sao *

Poll1 thì thấy 2 bài nhờ Anh cọng thêm 12/ Chiều Đồng Quê. Anattã & 21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X có sao * còn bài chi vote đầu tiên 20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn thì lại không thấy sao * nữa!

Vậy nhờ Anh coi lại final answers của chi thêm một lần:

Poll 1: 20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn - 12/ Chiều Đồng Quê. Anattã - 21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X
Poll 2: 5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV - 3/ Về Miền Tây. NinhVan - 16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC

Cám ơn Anh nhiều!
[-] The following 3 users Like schi's post:
  • anattā, NinhVan, TanThu
Reply
#21
(2022-08-02, 01:14 AM)005 Wrote:  Cũng có "lý".  Nhưng phải minh họa bằng cái hũ mật cơ.

 Bingo!  Mật ngọt chết ngap_ruồi.   Rollin

Hmm....   Mật ong thì phải đi tìm TT ....  chứ LMS không có......    Bộ không nhớ có cái câu xuông vọng cổ  ....   Lưỡi gươm thiêng ta xin gởi lại cho người yêu lý tưởng........   (Tự điền Họ và Tên vào).....    Until then ...   Good Luck...        

Ps...  Thiệt ra còn nhiều Lý.....  nhưng .....  biết gì đâu....  biết gì đâu.....    LOL-4  LOL-4

Pps... Bí mật quân sự..... cấm bật mí..... Cheer Cheer
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • TanThu
Reply
#22
(2022-08-02, 12:54 AM)005 Wrote: Chắc nhờ "ban vận động tranh cử hồ quảng" đã đi vận động khắp nơi ...  Shy j/k


[Image: quoc-hoi-lap-hien-1966-20.jpg]

 Nhìn tạp chí, báo đang kẹp trên sợi dây mà thấy bồi hồi nhớ hồi xưa moi tiền cắc đi mua hihi.... lúc đó LL chỉ mua truyện tranh thôi nhưng cũng nhớ những sạp báo này. Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TanThu
Reply
#23
Ngày 3/8 là hết hạn bình chọn 


Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • TanThu
Reply
#24
(2022-08-02, 01:16 AM)schi Wrote: Dạ chi login thì thấy poll2 bài 5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV có dấu * còn 2 bài nhờ Anh cọng thêm 3/ Về Miền Tây. NinhVan & 16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC thì chưa thấy ngôi sao *

Poll1 thì thấy 2 bài nhờ Anh cọng thêm 12/ Chiều Đồng Quê. Anattã & 21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X có sao * còn bài chi vote đầu tiên 20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn thì lại không thấy sao * nữa!

Vậy nhờ Anh coi lại final answers của chi thêm một lần:

Poll 1: 20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn - 12/ Chiều Đồng Quê. Anattã - 21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X
Poll 2: 5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV - 3/ Về Miền Tây. NinhVan - 16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC

Cám ơn Anh nhiều!

Poll 1: Bạn schi đã voted cho bài số 12 và 21. Và bài số 20 thì vừa mới được thêm vào.

Poll 2: Schi đã voted cho bài số 5. Chiều hôm qua, hai bài hát số 3 và 16 được cộng vào thay cho thì bạn schi không thấy dấu hoa thị (*). Nhưng có hiện kết quả là "1" cho mỗi bài.

Anatta đã kiểm rồi, xem như schi đã bình chọn đủ 6 bài như ý muốn cho hai Polls.

Thank schi đã tham dự bình chọn cho chương trình Âm Nhạc Tình Quê.

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#25
(2022-08-01, 08:51 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi anh Annata gọi làm giật mình  Rolling-on-the-floor-laughing4. LL bận nên đi vắng hai ngày nay, mới về tới nhà và vào "bầu" xong hết rồi  Smiling-face-with-halo4

LL cũng mới xem qua, vui vui là Innocent ... nhưng còn hai ngày nữa mới "khóa sổ" mà anh. Lol

Mại zô mại zô bà con cô bác, anh chị em. Ngày mai khóa sổ rồi.

Hồi hộp, hồi hộp...  2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#26
Nàng Nắng được hạng nhất rồi . Nắng hát hay bình chọn ko sai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi Hũ để dành phần like cho người ít nhé, để ủng hộ tinh thần ca hát của  ca sĩ đã bỏ rất nhiều thời gian, luyện giọng, may áo mới hihi 

Uả sao Hũ thấy bài '' Ai ra xứ Huế '' lại có 1 sao, mà mấy bài kia lại ko ? 

Hũ chọn bài 10 và 21 nhé anh Thiền Sư 

Cám ơn các bạn đã rất nhiệt tình trong ct này  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Ps: anh Cưng Phai ơi, anh khoẻ hông? Sao hõng thấy anh ra sân bình loạn?  Heavy-black-heart4
Tâm An Vạn Sự Thành 
[-] The following 3 users Like NinhVan's post:
  • anattā, lưu ly phố, TanThu
Reply
#27
(2022-08-03, 09:27 AM)NinhVan Wrote: Nàng Nắng được hạng nhất rồi . Nắng hát hay bình chọn ko sai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi Hũ để dành phần like cho người ít nhé, để ủng hộ tinh thần ca hát của  ca sĩ đã bỏ rất nhiều thời gian, luyện giọng, may áo mới hihi 

Uả sao Hũ thấy bài '' Ai ra xứ Huế '' lại có 1 sao, mà mấy bài kia lại ko ? 

Hũ chọn bài 10 và 21 nhé anh Thiền Sư 

Cám ơn các bạn đã rất nhiệt tình trong ct này  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Ps: anh Cưng Phai ơi, anh khoẻ hông? Sao hõng thấy anh ra sân bình loạn?  Heavy-black-heart4

Đã thêm vào 2 phiếu mà Hũ chưa bầu đủ hồi lúc gần trưa khoảng hơn 11 giờ. Lúc đó anattā hơi bận nên chưa kịp hồi đáp ở đây để Hũ biết.

Cám ơn Hũ và các anh chị em đã thực thi trọn vẹn quyền đi bầu cử của mình. :)

Thankyou
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#28
Sẵn dịp đây gợi ý Hũ là nhắn với anh bạn "mười khó" của Hũ làm tạm nick khác không có dấu để sử dụng, chẳng hạn như: 10k, 10K, 10kho, 10Kho .v.v.... Chờ khi nào Supermod ghé vào đây thì nhờ anh ta activate nick "mười khó", thì khi đó chuyển sang xài nick này. Chứ chờ đến khi sm vào thì không biết chờ đến khi nào.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
[-] The following 1 user Likes anattā's post:
  • TanThu
Reply
#29
(2022-08-03, 09:27 AM)NinhVan Wrote: Nàng Nắng được hạng nhất rồi . Nắng hát hay bình chọn ko sai  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hihi, HP ui.... hong phải vấn đề hát hay hay hát đâu mà chắc là tiết mục "lọa" thui  Lol.
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • TanThu
Reply