Lại mì gói
#46
(2022-08-30, 02:57 PM)phai Wrote: Thấy họ làm sạnh sẽ như vầy có mua mắc hơn cũng đáng tiền.

Hy vọng họ không làm video chỉ để quảng cáo.

Không ăn mì . =)
Reply