Looking for 2 cents
#16
(2022-06-27, 05:39 AM)Tiểu Tà Wrote: Theo anh thấy, nói như vậy thì có tội đó.  Mà có tội thì sẽ bị Trời phạt đó Sao.

Ờ em sẽ bị phạt sau mấy người bỏ bê gia đình/công việc.
Reply
#17
(2022-06-27, 11:57 AM)Saolấplánh Wrote: Ờ em sẽ bị phạt sau mấy người bỏ bê gia đình/công việc.

Hihi, ừa, anh tiểu tà bị phạt đầu tiên.
See-through me in you
Reply