Funny heh?
#1
Mẹ ơi, dì Hai ở trên rừng xuống chơi, dì bảo mẹ xuống lẹ.

Mặt dì uy tín lắm, có vẻ không đùa đâu [Image: 1f644.png]

[Image: 280757737_185674620459849_86803355502656...e=62820CD2]
[-] The following 1 user Likes Nhất Kiếm's post:
  • duke
Reply
#2
(2022-05-12, 01:09 PM)Nhất Kiếm Wrote: Mẹ ơi, dì Hai ở trên rừng xuống chơi, dì bảo mẹ xuống lẹ.

Mặt dì uy tín lắm, có vẻ không đùa đâu [Image: 1f644.png]

[Image: 280757737_185674620459849_86803355502656...e=62820CD2]

Hello NK

  Lol
Âm nhạc giúp cho đời bạn tràn lan sức sống!  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes duke's post:
  • Nhất Kiếm
Reply