Cấm đàn bà
#16
(2022-05-12, 06:29 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Chuyện bên lề .....    

Khi tuổi trẻ ....  1 ngày bùng bùng 2 lần....    Lúc này ngắm cho kỹ, căn cho rõ ....  bắn hụt ....  đúng nên bắt hụt ....  bắn trúng là khổ hay tiêu đời....

Khi lấy nhau...  thì 1 tuần bùng bùn vài lần .....   Lúc này có thể đã ngắm cho kỹ, căn cho rõ .... bắn trúng....  Bắn trúng thì ... phải đợi kết quả ....    Sau 9 tháng 10 ngày....  thì biết kết quả....

Sau khi có kết quả thì......    vài tuần bùng bùng 1 lần ....  vì 2 năm đầu ....  kết quả nằm chèn ở giữa ....  lúc này thì chỉ có bắn lén, bắn sẻ.....     Nhưng cũng cần coi chừng bắn trúng.....  bắn trúng thì 9 tháng 10 ngày thêm 1 kết quả nữa .....      

Tới đây thì .... khi ở VN ai cũng có tài bắn lé, bắn tẻ cho nên .....  đếm được trên dưới 1 tá....   Còn bây giờ thì có nhiều cản trở cho nên bắn lẻ, bắn tẻ cũng bớt ....   vì vậy mỗi cặp vợ chồng có 2 cái kết quả thôi ....  Nhưng cũng có ngoại lệ ....   bắn hay quá....  thì trên dưới cũng được gần 1 tá....    Hahahahahahahaha...

Rồi chuyện gì tới thì sẽ tới .... 1, 2 tháng bùng bùng 1 lần......   Tiếp đó thì ....  chắc phải đi mua viên thuốc xanh.....   Đúng nhớ khi đi viên thuốc xanh ....  thì nhất thiết đừng cho bà nhà đi....    Vì nếu họ bán $20 tì 1 viên thuốc ..... thì bà sẽ nói ..... tốt quá 1 năm chỉ có tốn $40 tì ....  ông mua nhanh lên rồi còn về bùng bùng....

Xin hết chuyện bên lề.....    Until then....   Good Luck....  

Ps...  Chuyện bên lề đã kể xong.....   ai muốn đứng vào khúc nào .... thì tùy hỷ.....   Biết gì đâu, biết gì đâu......     Confused-shrug-smiley-emoticon  Confused-shrug-smiley-emoticon

Vô khúc này nè huynh NR ...

Cái khổ nhất là kiếm dương lên, mà không có chỗ bắn (ủa nhầm  Happy-smiley-emoticon ) 
Súng đầy đạn, mà không có bia để nhắm bắn ...  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon LOL-4
Reply
#17
(2022-06-03, 04:12 AM)Nhất Kiếm Wrote: Vô khúc này nè huynh NR ...

Cái khổ nhất là kiếm dương lên, mà không có chỗ bắn (ủa nhầm  Happy-smiley-emoticon ) 
Súng đầy đạn, mà không có bia để nhắm bắn ...  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon LOL-4

Hmm..... Ráng mà chịu..... ai biểu treo cái bảng to tổ bố là "Cấm Đàn Bà"..... Phải để là "Cấm Mấy Cô".... Thì mấy cô mới chịu vô coi..... để cấm đàn bà..... thì mấy bà vào coi chứ có cô nào vô coi đâu mà...... tìm ủa lộn..... mà bưng bia về.... Until then.... Good Luck...

Ps... Điệu này chắc phải qua nhà bếp ...... để tìm bia.... ý lộn để tìm cô nào bưng về chắc đỡ hơn ...... Vì cái bụng (đói) là chìa khóa của thiên hạ.... Nói cách khác là muốn bưng bia về thì nhớ phải có thức ăn..... Hahahahahahahahahahaha...... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • Nhất Kiếm
Reply
#18
(2022-06-03, 10:20 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Ráng mà chịu.....   ai biểu treo cái bảng to tổ bố là "Cấm Đàn Bà".....    Phải để là "Cấm Mấy Cô"....   Thì mấy cô mới chịu vô coi.....   để cấm đàn bà..... thì mấy bà vào coi chứ có cô nào vô coi đâu mà......  tìm ủa lộn.....  mà bưng bia về....   Until then....   Good Luck...

Ps...  Điệu này chắc phải qua nhà bếp ......  để tìm bia....  ý lộn để tìm cô nào bưng về chắc đỡ hơn ......   Vì cái bụng (đói) là chìa khóa của thiên hạ....    Nói cách khác là muốn bưng bia về thì nhớ phải có thức ăn.....   Hahahahahahahahahahaha......  LOL-4  LOL-4

Cheering-clapping-smiley-emoticon LOL-4 LOL-4
Reply