TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4, 1975
#10
(2022-04-13, 10:34 AM)phai Wrote: Đem hai cuộc chiến so sánh với nhau rất là khập khễnh.
Tác giả nói đúng, Ukraine được may mắn thoát ra từ một cuộc cưỡng hôn với nước Nga cs nên họ hiểu cái giá trị độc lập của dân tộc họ.
Còn người dân miền Nam lúc đó những thành phần mê muội dĩ hòa vĩ quý, không hiểu cái tàn bạo của cs, hoặc đặt cái tham lên trên tất cả vv ... đã làm hỏng thế cờ. Người Mỹ họ cũng có tâm giúp đỡ nhưng điều chủ yếu vẫn là tinh thần và ý chí của miền Nam.
Thêm nữa lúc đó cái vị trí của miền Nam, một bên là Campuchia với chính quyền của Khờ Me đỏ Pol Pot một bên là Thái Bình Dương mênh mông, trong khi súng đạn không còn những viện trợ cần thiết bị cắt hết thì ông Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng là một quyết định đúng, theo thiển ý.

Hoàn toàn đồng ý với bạn Phai  10_point Ok-sign-smiley-emoticon
Âm nhạc giúp cho đời bạn tràn lan sức sống!  Heavy-black-heart4
Reply


Messages In This Thread
RE: TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4, 1975 - by duke - 2022-04-13, 10:39 AM