Tin Quét Rác
#16
Chào thành viên Tứ thập nhị,

Các bạn rất là kỳ khôi. Đã nhắn nhủ các bạn mấy lần, đừng đăng những tin tức bịa đặt thuộc Thuyết Âm Mưu. Video bạn đăng xuất xứ từ báo Đại Kỷ Nguyên của người Trung Quốc (Epoch Times), họ có channel trên youtube mang tên Tinh Hoa TV, và trang mạng của họ "TinhHoa.Net"

Lần vừa qua bạn cũng lấy tin giả từ một tờ báo mạng nói về Putin cứu thế giới. Trang mạng đó vô danh, không biết là của ai. Trong trang đó còn cho biết Putin đánh Ukraine để cứu hằng ngàn trẻ em bị bắt nhốt giam cầm. Chiêu thức "hằng ngàn trẻ em bị bắt giam cầm" thường được nhóm thuyết âm mưu xử dụng. Họ không thích ông bà nào thì họ chụp lên đầu người đó cái chiêu này. DGH Francis cũng từng bị họ gán tội như thế.

Bạn không thể nào vui chơi ở VB với những chủ đề khác được sao?

Yêu cầu bạn xóa post đăng video tung tin giả mạo về "gian lận bầu cử 2020". Nếu không tôi sẽ khóa nick bạn với thời gian tăng gấp đôi lần vừa qua.

MT
Reply
#17
(2022-05-13, 05:00 PM)Mod Team Wrote: Chào thành viên Tứ thập nhị,

Các bạn rất là kỳ khôi. Đã nhắn nhủ các bạn mấy lần, đừng đăng những tin tức bịa đặt thuộc Thuyết Âm Mưu. Video bạn đăng xuất xứ từ báo Đại Kỷ Nguyên của người Trung Quốc (Epoch Times), họ có channel trên youtube mang tên Tinh Hoa TV, và trang mạng của họ "TinhHoa.Net"

Lần vừa qua bạn cũng lấy tin giả từ một tờ báo mạng nói về Putin cứu thế giới. Trang mạng đó vô danh, không biết là của ai. Trong trang đó còn cho biết Putin đánh Ukraine để cứu hằng ngàn trẻ em bị bắt nhốt giam cầm. Chiêu thức "hằng ngàn trẻ em bị bắt giam cầm" thường được nhóm thuyết âm mưu xử dụng. Họ không thích ông bà nào thì họ chụp lên đầu người đó cái chiêu này. DGH Francis cũng từng bị họ gán tội như thế.

Bạn không thể nào vui chơi ở VB với những chủ đề khác được sao?

Yêu cầu bạn xóa post đăng video tung tin giả mạo về "gian lận bầu cử 2020". Nếu không tôi sẽ khóa nick bạn với thời gian tăng gấp đôi lần vừa qua.

MT

Mod Team, theo yêu cầu của bạn, tôi đã thực hiện.
Reply
#18
FOX đưa tin nhé, vậy có phải là fake news không mọi người? Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticonReply