Ảo hạng nặng VMware
#1
Dzụ này chỉ dành cho những ai thích phá và thuộc hàng dân chơi biết né mưa rơi.

Cửa sổ trong cửa sổ ... tạm gọi là vậy đi.
Dùng VMware để gắn thêm một hệ điều hành khác nữa trong Windows.
Để làm vậy trước tiên phải có VMware player (free) và một hệ điều hành khác như Linux, Windows, macOS.
Linux thì dễ kiếm nhất và quan trọng nhất là ... free. Xưa nay tui quen xài Ubuntu nên bây giờ cũng dùng Ubuntu.

Download
VMware Player -> ở đây   
Ubuntu OS -> ở đây

Gắn VMware, đơn giản như gắn bất kỳ software nào khác.

[Image: 2022-04-01-130550.png]


[Image: 2022-04-01-130636.png] 

[Image: 2022-04-01-130656.png]

... còn tiếp  Wink
Reply
#2
Gắn Ubuntu vô VMware

Run VMware, chọn create a new vỉtual machine.

[Image: 2022-04-01-140531.png]


[Image: 2022-04-01-140652.png][Image: 2022-04-01-140719.png]
Location -> chọn nhà cho nó


[Image: 2022-04-01-140801.png]


[Image: 2022-04-01-154557.png]

vô customize hardware và chọn những số liệu cùa ram hay, processors (cores) phù hạp vớ máy chính (yếu dừng ra gió chọn nhiều  Wink  )  


[Image: 2022-04-01-140957.png]


[Image: 2022-04-01-141031.png]

Nhấn finish.
Reply
#3
Thì ra có người yêu mới tên Bún Becuoi
No matter how kind or generous you are, you will never satisfy an ungrateful person.
Reply
#4
Bây giờ Ubuntu bắt đầu load từ ISO file và install
[Image: 2022-04-01-141138.png]


[Image: 2022-04-01-141753.png]


[Image: 2022-04-01-141835.png]


[Image: 2022-04-01-142004.png]


[Image: 2022-04-01-142100.png]


Ubuntu chạy trên Windows 10 (my Amazon acct  Lol  ) mới mua hai thanh RAM để upgrade desktop  Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 2022-04-01-142834.png]
Reply
#5
Đây là một trong vài cách có thể gọi là an toàn nhất để banking online, mua hàng online.

Vì thí dụ như hệ điều hành chính của bạn (ở đây là Windows) có bị vi trùng xâm nhập mai phục nhưng nó không thể vào được trong cõi ảo của VMware và nó không thể hoạt động trên môi trường của Linux (Ubuntu).

Hoặc bạn cũng có thể dùng VMware để gắn 1 cái cửa sổ khác như Win 11 để phá phách thậm chí cũng có thể cài MacOS.
Reply
#6
(2022-04-01, 02:51 PM)Ech Wrote: Thì ra có người yêu mới tên Bún Becuoi

Hehe, cái password cũng là Bún đó cưng  Lol .

Vì gõ chữ theo kiểu VNI sẽ là Bu1n  Wink , tao chuyên môn lợi dụng kiểu gõ dùng số để đánh dấu của VNI mà set password rất ít khi quên và nhưng lại hội đủ những yêu cầu phải có cho một cái strong password.
Thí dụ như banking online của tao password là NgânHàng đánh theo kiểu VNI sẽ là Nga6nHa2ng .
Hồi đó còn hay mua đồ của Dell, tao có acct. của họ và set password là maico62d9e1o   Rollin .
Reply
#7
Thêm 1 người yêu khác  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 2022-04-01-164349.png]


[Image: 2022-04-01-164630.png]

Trồng cây táo để thử cái này cho nhỏ kia mà giờ nhỏ không cần nữa  Wink
Reply
#8
Đồ chơi này cao cấp hén, không biết có thì giờ vọc không. Tao cũng muốn có thì giờ ngồi vọc Ubuntu xem có ra ngô khoai gì không, mình nhà quê quá không biết unix gì hết.
No matter how kind or generous you are, you will never satisfy an ungrateful person.
Reply
#9
(2022-04-01, 04:05 PM)Ech Wrote: Đồ chơi này cao cấp hén, không biết có thì giờ vọc không. Tao cũng muốn có thì giờ ngồi vọc Ubuntu xem có ra ngô khoai gì không, mình nhà quê quá không biết unix gì hết.

Thật ra chỉ cần có chút thì giờ và có cái thú vui thích "vọc" vậy thôi. Nhưng cái hướng dẫn giờ có hà rầm trên YT.

Tao thích run Ubuntu chỉ để khai thuế, banking, mua hàng vv nói chung làm cái chi đụng tới tiền bạc và sensitive info. cho an toàn chứ không nghĩ đến chuyện vọc về unix hihi.
Reply