inflatable electric scooter
(2022-01-09, 06:55 AM)phai Wrote: Vây mà trước giờ tôi cứ tưởng kích thước yên xe đạp để cho êm bàn toạ, tuỳ vào

[Image: 2022-01-09-064046.png]

 ... bàn toạ chứ  Lol .


 Hahahaha, coi cái này nhớ bên VN lúc đọi, ra chợ còn bị lừa. Gà vịt ở VN có bơm nước vô nó phình lên cho nặng cân. Cái chảo này yên nào ngồi cũng êm vì không còn cảm giác nữa. hihihi
Reply