Tea
hehehe..... Tử Kỳ.  Tulip4

Biết được 1 chữ cũng thi, biết 2 chữ BN cũng đi thi. Học được bao nhiêu viết bấy nhiêu 

Lol
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
(2021-11-28, 08:09 PM)RungHoang Wrote: hehehe..... Tử Kỳ.  Tulip4

Biết được 1 chữ cũng thi, biết 2 chữ BN cũng đi thi. Học được bao nhiêu viết bấy nhiêu 

Lol

Tiếp nhe...  Biggrin

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Mãi Yêu Thương, RungHoang
Reply
(2021-11-28, 09:04 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tiếp nhe...  Biggrin

Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?

Tiếp luôn .....  Tulip4

Thập lục niên dĩ quá
Hạ Thử trường hận ca
Quần thuyền khả hội ngộ
Lâm bàng giang lăng ba
Tương dữ ly vạn lý
Hữu tâm khả ngộ chi

Heavy-black-heart4
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương
Reply
Google translate:

Mười sáu năm dài trôi qua
Mùa hè đến vang ca khúc trường hận
Những con ve sầu nay lại hội ngộ
Tại mảnh rừng nhỏ kế bên con sông sóng vổ lăng tăng
Gần nhau hoặc xa nhau dù ngàn miles
Có lòng thì sẻ gặp 

Cheer
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
[-] The following 2 users Like RungHoang's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, Mãi Yêu Thương
Reply
(2021-12-03, 10:04 PM)RungHoang Wrote: Tiếp luôn .....  Tulip4

Thập lục niên dĩ quá
Hạ Thử trường hận ca
Quần thiền khả hội ngộ
Lâm bàng giang lăng ba
Tương dữ ly vạn lý
Hữu tâm khả ngộ chi

Heavy-black-heart4

Wow...  Tulip4

PS.  Tối nay TK mắc thu nhạc trả bài và trả nợ kg thơ thẩn được BN ơi.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • RungHoang
Reply
(2021-12-03, 10:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Wow...  Tulip4

PS.  Tối nay TK mắc thu nhạc trả bài và trả nợ kg thơ thẩn được BN ơi.   Lol

TK không cần quan tâm. Thơ thẩn mà, rảnh thì viết vài hàng, không rảnh thì thôi

Tulip4
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
Reply
Hehe... xin tạ lỗi cùng quý vị. Nhớ sai , viết sai rồi.  Ve sầu 17 năm hợp bạn 1 lần chứ không phải 16 năm 

Thập thất niên .. thập thất niên ....

Cáo lỗi

Admire
Hãy tận hưởng những nổi đau thầm lặng
Để con tim còn biết nếm vị trần .............
[-] The following 1 user Likes RungHoang's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply