Dân Mỹ bị Ma nhập.
#46
Ximuoi biết đem việc thiên đàng hoả ngục ra nói trong này thì thực là 19 phần chết , chỉ có nửa phần sống . Chẳng lẽ Ximuoi sợ mình sống lâu quá ? Nhưng tục ngữ thường nói : Ngày nghĩ làm sao , đêm chiêm bao làm vậy . Ximuoi muốn giúp mọi người ngày nghĩ làm sao đêm chiêm bao làm vậy vì tục ngữ cũng có câu : Nếu mình nghi ngờ thì nên tin là có , chứ đừng bảo là không .
Reply
#47
(2021-10-07, 09:03 PM)tuyetvan Wrote: tưởng XM chê Ma

ai dè XM cũng thích quyền năng của Ma quá hả ??


chỉ có 2 quyền năng trên đời này

- 1 comes from God

- 1 comes from Satan


quyền năng nào không glorify God , thì nó comes  from Satan


Chúa đã nói gì với Satan vảo thủa ban đầu ? Chúa nói : Ta cho phép ngươi có quyền tìm mọi cách dụ dỗ loài người nhưng không được hại mạng loài người. Vì lời hứa đó Satan mới được nắm quyền trên thế gian.
Reply
#48
(2021-10-07, 11:33 PM)ximuoi Wrote: Chúa đã nói gì với Satan vảo thủa ban đầu ? Chúa nói : Ta cho phép ngươi có quyền tìm mọi cách dụ dỗ loài người nhưng không được hại mạng loài người. Vì lời hứa đó Satan mới được nắm quyền trên thế gian.


Shy


i. câu XM nói , không phải là Chúa nói vào thủa ban đầu với Satan , mà là Chúa nói trong câu chuyện của Gióp ... Satan nói với Chúa "tại Chúa thương Gióp quá , nên Gióp mới thờ phượng Chúa , chứ nếu Chúa cho Gióp có chuyện coi , để thử coi Gióp có còn thờ phượng Chúa nữa không"

thế là Chúa cho phép Satan thữ Gióp (lấy tất cả , nhưng không được lấy mạng Gióp)

và cuối củng , mặc dù Satan lấy đi của Gióp tất cả , nhưng Gióp vẫn thành tín thờ phượng Chúa

nên Chúa đả ban lại cho Gióp hầu như những gì ông đả bị Satan lấy mấtii. còn chuyện Chúa cho Satan làm việc trên trái đất này , cũng công bình thôi

- để con người mình có sự lựa chọn , chứ không thôi lại la làng lên Chúa phát xít

- Chúa cho con người có sự lựa chọn , theo Chúa hay theo Satan

- tới ngày phán xét , thì cứ theo "lòng thiệt" của mỗi người , mà Chúa phán xét


chứ tưỡng tượng , nếu không có Satan ... ai cũng chỉ có 1 mình Chúa (để chọn) ... thì NHỮNG NGƯỜI BƯỚC VÀO THIÊN ĐÀNG , CHƯA CHẮC HỌ ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG , RIGHT MY DEAR ??


Cheer
Reply
#49
giống nhu bây giờ XM chỉ có cô A để đi theo 

- dĩ nhiên là XM phải theo cô A rồi , chứ ngoài cô ra , đâu còn ai cho XM đi theo nữa
however , nếu có cô A và cô B ... cho XM chọn 

í ni má ni ... .mù

XM chọn 1 cô (either A or B)

thì cái chọn của XM có ý nghĩa hơn

và nếu XM có bị bỏ tù vì sự lựa chọn của mình .. thì cũng đáng lắm chứ .. phải không nè ??


Shyđó là tại sao Chúa cho Satan trên thế gian , để chúng ta chọn ... Either Chúa ... Or Satan ... ngoài ra không còn ai khác cho mình chọn cả

giống như .. either Biden ... or Trump  Rollin
Reply
#50
Vân nói thiệt 1 điễm mình nên nhớ


QUYỀN PHÉP CHỈ TỚI TỪ 2 SOURCES (ngoài ra , không có 1 source nào khác có thể làm nên quyền phép cả)

- 1 LÀ CHUÁ , LÀM SÁNG DANH NGÀI 

- 2 LÀ SATAN , KHÔNG HỀ LÀM SÁNG DANH CHUÁtĩ dụ , mình thấy quyền phép làm bức tượng khóc ra máu 

- làm sáng danh ai ??

- Chúa ???

- oh no

- vì Chúa không hề cho mình thờ hình tưuợng , không cho mình tin vào hình tượng

- nếu bức tượng khóc ra máu , khiến mình tin vào nó , tức là ... không hề sáng danh Chúa , vì nó đi ngược lại những gì Ngài dạy
Reply
#51
(2021-10-07, 11:57 PM)tuyetvan Wrote: Shy


i. câu XM nói , không phải là Chúa nói vào thủa ban đầu với Satan , mà là Chúa nói trong câu chuyện của Gióp ... Satan nói với Chúa "tại Chúa thương Gióp quá , nên Gióp mới thờ phượng Chúa , chứ nếu Chúa cho Gióp có chuyện coi , để thử coi Gióp có còn thờ phượng Chúa nữa không"

thế là Chúa cho phép Satan thữ Gióp (lấy tất cả , nhưng không được lấy mạng Gióp)

và cuối củng , mặc dù Satan lấy đi của Gióp tất cả , nhưng Gióp vẫn thành tín thờ phượng Chúa

nên Chúa đả ban lại cho Gióp hầu như những gì ông đả bị Satan lấy mấtii. còn chuyện Chúa cho Satan làm việc trên trái đất này , cũng công bình thôi

- để con người mình có sự lựa chọn , chứ không thôi lại la làng lên Chúa phát xít

- Chúa cho con người có sự lựa chọn , theo Chúa hay theo Satan

- tới ngày phán xét , thì cứ theo "lòng thiệt" của mỗi người , mà Chúa phán xét


chứ tưỡng tượng , nếu không có Satan ... ai cũng chỉ có 1 mình Chúa (để chọn) ... thì NHỮNG NGƯỜI BƯỚC VÀO THIÊN ĐÀNG , CHƯA CHẮC HỌ ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG , RIGHT MY DEAR ??


CheerChuyện của ông Gióp Chúa có nói như TV kể nhưng việc Chúa hứa với Satan là một việc khác. Đọc lại kinh thánh lúc trước khi Chúa đày Satan xuống trần gian coi, Chúa có nói với Satan như Ximuoi nói không. Lúc ấy Satan chưa bị Chúa đuổi xuống trần gian, hai bên còn đang tranh cải sau khi Satan phạm tội , khi đó Satan còn ở trên trời. Vấn đề Ximuoi nói ở đây là bởi lời hứa của Chúa nên Satan được có quyền trên trần gian trong thế giới con người.
Reply
#52
(2021-10-08, 12:08 AM)tuyetvan Wrote: Vân nói thiệt 1 điễm mình nên nhớ


QUYỀN PHÉP CHỈ TỚI TỪ 2 SOURCES (ngoài ra , không có 1 source nào khác có thể làm nên quyền phép cả)

- 1 LÀ CHUÁ , LÀM SÁNG DANH NGÀI 

- 2 LÀ SATAN , KHÔNG HỀ LÀM SÁNG DANH CHUÁtĩ dụ , mình thấy quyền phép làm bức tượng khóc ra máu 

- làm sáng danh ai ??

- Chúa ???

- oh no

- vì Chúa không hề cho mình thờ hình tưuợng , không cho mình tin vào hình tượng

- nếu bức tượng khóc ra máu , khiến mình tin vào nó , tức là ... không hề sáng danh Chúa , vì nó đi ngược lại những gì Ngài dạyLại vớ vẩn rồi , chúng ta đang nói về chủ đề Chúa và Satan tại sao lôi con người vô. Con người thì ở đâu ở tôn giáo nào mà không có lỗi lầm, việc đó đáng gì để bàn. Con người là không toàn thiện, ai cũng biết vậy nên ta không được trách ai cả. Mình cũng có lỗi lầm chứ nói gì ai.
Reply
#53
Chị TV,


Nếu chị muốn trách đạo khác cứ mở thread mới ở trang tìm hiểu tôn giáo, chị muốn hỏi gì Ximuoi vô giải thích cho để tư tưởng chị về vấn đề đó vững vàng hơn. Ximuoi thấy sau thời gian dài như thế mà chị đầu óc còn tơ lơ mơ, không biết gì đúng, gì sai. Theo Chúa là phải biết coi trọng đại sự, việc nhỏ bỏ qua.
Reply
#54
XM cho Vân hỏi à ... vậy hỏi ỡ đây , đoạn Kinh thánh này nói gì vậy ??


Tiếng Việt  Hello


Xuất ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.


https://wordproject.org/bibles/vt/02/20.htm#0


******Tiếng Anh  Hello

“You shall have no other gods before me.

“You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 

You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, 

but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.


https://www.biblegateway.com/passage/?se...ersion=NIV
Reply
#55
(2021-10-08, 01:00 AM)tuyetvan Wrote: XM cho Vân hỏi à ... vậy hỏi ỡ đây , đoạn Kinh thánh này nói gì vậy ??


Tiếng Việt  Hello


Xuất ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.
Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.


https://wordproject.org/bibles/vt/02/20.htm#0


******Tiếng Anh  Hello

“You shall have no other gods before me.

“You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below. 

You shall not bow down to them or worship them; for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, 

but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.


https://www.biblegateway.com/passage/?se...ersion=NIVChủ đề thread này không phải để giải thích các câu kệ của kinh thánh, TV muốn được giải thích các điều đó thì mở thread trong mục tìm hiểu tôn giáo, Ximuoi sẽ vô trả lời cho, dĩ nhiên TV có thể bàn luận và chất vấn. Hoặc Ximuoi sẽ mở thread trong mục tìm hiểu tôn giáo để TV vô hỏi, nhưng liệu khi đó TV có vô không hay bỏ chạy mất dép ? Tin Chúa là vô cùng tốt nhưng không nên cực đoan cuồng tín. Chúa ngoài việc đúng , sai còn xét trên sự nhân đạo đối với con người nếu không thì nhân từ cái chổ nào ? Những gì TV suy nghĩ chỉ là từ ngoài cấy vào chứ chẳng phải do TV tự mình suy nghĩ ra được nên thứ đó không phải của TV, tức là chưa hoàn hảo cho TV. Chỉ những gì chị TV tự mình tìm ra mới là đôi giày thơm của chị Tuyết Vân, mới không phải là đôi bít tất hôi thối.
Reply