Có hai kẻ nhiều chuyện .
Xí muội này là hàng nháy  Becuoi Becuoi
Reply
Vậy cái gì đã làm mọi người biến thành người mặc cảm rồi mất tin tưởng vào bản thân mình khi mình là một người tốt , một người sống có đạo đức ? Đó là âm khí của MA . Âm khí nặng nề biến thành yêu khí , tức là có yêu quái ẩn mình bên trong. Vì lý do đó trước tiên Ximuoi phải tìm cách ngăn cản âm khí phát triển như các bạn đã thấy. Ximuoi làm gì từ việc nhỏ đến việc lớn đều có lý do. Nói móc họng ai cũng đều có lý do chính đáng mới nói . Nếu mọi người không để cho cái đó động tâm thì Ximuoi lại càng kính trọng .
Reply
(2021-07-31, 05:07 PM)Hải đăng Wrote: Xí muội này là hàng nháy  Becuoi BecuoiỞ chùa thì phải làm hoà thượng chớ chẳng lẽ lại làm ma cô ?
Reply