🍬🍬 Kẹo 🍬🍬 ...bước chân vào đây đã thấy ngọt ..
#1
Đây là những loại kẹo thịnh hành thời xa xưa...

[Image: 807031-E7-38-D2-4-E41-843-A-5872-DA739-E83.jpg]

[Image: 4-A1-F48-AA-A9-C7-4-DFE-AD3-A-33-EEBDA3-A04-F.jpg]

[Image: 75-A7170-D-B085-4-EEE-B8-EB-22-E2-C0-F8139-D.jpg]

[Image: 8-ECCF8-A3-1274-4684-B4-D9-9-A79-C545-F8-E5.jpg]

[Image: 9144-FBF3-2-AC1-42-CD-B2-DF-1-D8232315367.jpg]

[Image: F9-ED3538-AFE0-4-D4-B-A0-C2-21-C79-AE86107.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
#2
[Image: FC989-ACC-7207-4929-B20-A-78-A839-CC7-E43.jpg]

[Image: 65-CA044-A-8037-43-B8-A566-617-F173-EF164.jpg]

[Image: 4-A1-F48-AA-A9-C7-4-DFE-AD3-A-33-EEBDA3-A04-F.jpg]

[Image: 449-D799-E-DF47-4759-917-B-CCD682242379.jpg]

[Image: 20-D633-B7-D726-4212-8-B39-41264-FB03-E5-E.jpg]

[Image: 16-ACA273-2-E60-4532-849-D-A721-ABFD2-E47.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
#3
Có ai muốn thử loại kẹo này không? có vị booger Rollin  Rollin  ..chắc ai cũng một lần đã thửLol Lol
Hay vị stinky socks  Lol

[Image: 0-CCAB50-E-0-BBA-4-DC7-8-B40-0-CBDFF0-EB1-DC.jpg]

[Image: 47-D0879-A-B788-4650-B63-F-31-C05-A0-B925-C.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Mãi Yêu Thương, TanThu
Reply
#4
(2021-07-21, 01:22 PM)TeaOla Wrote: Có ai muốn thử loại kẹo này không? có vị booger Rollin  Rollin  ..chắc ai cũng một lần đã thửLol Lol
Hay vị stinky socks  Lol

Nhiều kẹo quá Tea  10_point Rollin


2 mùi kẹo này, chưa ăn là mình đã sợ rồi  Fainting-smiley-emoticon Rollin

Reply
#5
(2021-07-21, 02:21 PM)kSugarBabe Wrote: Nhiều kẹo quá Tea  10_point Rollin


2 mùi kẹo này, chưa ăn là mình đã sợ rồi  Fainting-smiley-emoticon Rollin

Không biết canned dog food hay dead fish ra sao? Rollin
Cả nhà kẹo không bằng tay cầm cây này Lol

[Image: C596-A1-FF-44-A8-4-B1-E-BB89-42111-ED9-C80-D.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • TanThu
Reply
#6
(2021-07-21, 02:42 PM)TeaOla Wrote: Không biết canned dog food hay dead fish ra sao? Rollin
Cả nhà kẹo không bằng tay cầm cây này Lol

Rollin ice cream ngon  Rollin

Kẹo này mua về chơi game chắc sẽ vui
Ai thua sẽ bị ăn mấy flavors này  Biggrin

Reply