Nói chuyện với .........
Các người trong bộ tộc Kalama, cư dân của thị trấn Kesaputta, được nhiều vị đạo sư với những quan điểm khác nhau đến viếng thăm, mỗi vị đề 5 cao giáo thuyết của mình và bôi bác giáo thuyết của người khác. Điều này làm cho những người Kalama hoang mang.

 Khi biết ẩn sĩ Gotama, được ca ngợi là bậc Giác Ngộ, đến viếng thị trấn, họ đến yết kiến Ngài, với hy vọng rằng Ngài sẽ giúp giải tỏa các sự hoang mang, nghi ngờ của họ. Khi đọc tiếp các đoạn sau của bài kinh, chúng ta thấy rõ ràng các vấn đề làm cho họ hoang mang là về sự tái sinh và hậu quả của các hành động thiện và ác. Đức Phật bắt đầu bằng cách trấn an những người Kalama rằng trong tình huống như thế, họ nghi ngờ hoang mang là đúng, và Ngài khuyến khích họ nên trạch vấn. 

Tiếp theo, Ngài nói với họ những điều như đã được ghi trong đoạn kinh trích dẫn ở trên, khuyên họ nên từ bỏ những điều họ tự biết rõ là bất thiện, và thực hành những 6 những điều họ tự biết rõ là thiện. Lời khuyên này có thể nguy hiểm cho những ai không có luân lý đạo đức, và chúng ta có thể hiểu rằng ở đây, Đức Phật xem những người Kalama này là những người có đạo đức tốt. Dù thế nào, Ngài cũng không để cho họ tự mình suy diễn, mà Ngài còn khéo léo hỏi họ để cho họ thấy tham sân si đưa đến bất hạnh, khổ đau cho mình và cho người khác, và chúng phải được từ bỏ. Trái lại, tâm vô tham, vô sân, vô si sẽ đưa đến an lạc, hạnh phúc, và vì thế, cần phải được nuôi dưỡng.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
Bài kinh Kalama có đề nghị, theo quan điểm của nhiều người, rằng một người 8 Phật tử có thể bác bỏ mọi giáo thuyết và lòng tin, rằng người ấy chỉ cần dựa theo kinh nghiệm cá nhân của mình như là tiêu chuẩn để đánh giá các lời dạy của Đức Phật và để bác bỏ những gì mà mình không thể dung hợp, hay không? 

Đúng rằng Đức Phật không đòi hỏi những người Kalama phải chấp nhận những gì Ngài nói vì họ có lòng tin nơi Ngài, nhưng chúng ta cần phải ghi nhận một điểm quan trọng: những người Kalama này, khi bắt đầu bài kinh, chưa phải là đệ tử của Đức Phật. Họ đến gặp Ngài và xem Ngài chỉ như là một vị cố vấn, để nghe những lời khuyên khả dĩ giúp họ xóa tan sự nghi ngờ thắc mắc của họ, nhưng họ chưa xem Ngài là đấng Như Lai, bậc Toàn Giác, là vị có thể chỉ cho họ con đường tâm linh đưa đến giải thoát tối hậu. 

 Bởi vì các người Kalama không có ý định đến gặp Đức Phật để tìm hiểu sứ mạng hoằng pháp của Ngài, để tìm hiểu con đường giải thoát, cho nên chưa phải là dịp để Đức Phật thuyết giảng về Giáo Pháp cao diệu của Ngài, chẳng hạn như là Tứ Diệu Đế, tam tướng (khổ, vô thường, vô ngã), và các pháp quán niệm. Giáo Pháp này chỉ giảng đặc biệt cho những ai đã chấp nhận Đức Phật là vị Thầy dẫn đường giải thoát. 

Trong các bài kinh khác, Ngài chỉ thuyết giảng cho những ai đã có "lòng tín thành nơi Đức Như Lai” và cho những ai đã có đầy đủ phước duyên để thông hiểu và thực hành các lời dạy đó. Những người Kalama này, ngay trong đoạn đầu bài kinh, chưa phải là thửa đất mầu mỡ để Ngài gieo các hạt giống giáo pháp giải thoát. Họ còn đang hoang mang về các lời tuyên bố trái ngược nghe được từ các vị 10 đạo sĩ khác, tâm họ vẫn chưa rõ ràng, ngay cả về nền tảng căn bản của đạo đức.


Tỳ khưu Bodhi (Buddhist Publication Society, Newsletter No. 9, Sri Lanka, 1988) 
Bình Anson lược dịch (Perth, Australia, tháng 7-2006) 
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
đời là thế

nhân quả nghiệp báo là vậy

bà Linda là người Mỹ, sống tại Mỹ mà về già lại như vậy  Confused-shrug-smiley-emoticon

chăm sóc người già không phải dễ, có lòng chỉ là một phần, còn hiểu tâm lý, cẩn thận để ý thường xuyên phản ứng của cơ thể người già với thực phẩm và thuốc men, ngôn ngữ bất đồng, hai bên không hiểu nhau không phải là chuyện nhỏ khi chuyện lớn xảy ra

còn khâu tắm rửa, vệ sinh cá nhân khi người già nằm liệt trên giường ...... 

bên Úc thì sẽ có nhân viên đến chăm sóc tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa ..... tiền già vẫn có đủ nếu ở nhà riêng
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
tính nết con người không ai giống ai, nhưng nói gọn lại thì coi như có hai hạng người, nóng nảy bộc trực hay thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc

đương nhiên là hai hạng người này, cũng có kẻ tốt người xấu


1. người tốt mà nói ít làm nhiều, tế nhị thâm trầm đĩnh đạc
2. người tốt mà vừa làm vừa nói, dễ nổi nóng nhưng lại mau quên
2.5 ..... người không xấu không tốt, ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh chung quanh
3. người xấu, "tham sân si" có đủ và sân thì biểu lộ rõ ràng qua đụng chạm nên dễ tránh dễ phòng
4. người xấu, "tam độc" dấu kín trong lòng, ngoài miệng thì ....... kiểu ngụy quân tử, hạng người này rất nguy hiểm

có câu: 

Sông sâu cũng có thể dò,
Lòng người ai biết, ai đo cho cùng.

nhưng cũng có câu:

Thức đêm mới biết đêm dài,
Sống lâu sẽ biết lòng người dễ thôi

vậy thì câu nào đúng?

câu nào cũng đúng, câu trên thì than chung chung, còn câu dưới thì dùng để đối nhân xử thế, vì cũng có câu bổ túc cho câu dưới: trong chăn mới biết chăn có rận
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
kiểu tu của thiền sư Thái giống với sư Giới Đức của VN (thiền định trước, thiền tuệ sau)
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply


Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
(2021-07-30, 09:30 PM)Tuy duyen Wrote:từ bên kia chạy qua bên đây, rất thực tế  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
Tôn giáo nào cũng có hai mặt, tối và sáng, khuyết điểm và ưu điểm, tiêu cực và tích cực ......

muốn cho tốt đẹp thì phải bớt cái xấu và tăng cái tốt, nói lên được cốt lõi của tôn giáo là Lẽ Đạo và đả phá những tu sĩ phá giới hay thực hành mê tín dị đoan trong tôn giáo, những người này ham muốn trục lợi cho mình và phe nhóm của mình, lừa gạt tín đồ

giác tăng Viên Minh thì chỉnh sửa PG theo hướng ôn hòa qua những bài thơ nhẹ nhàng, những bài pháp đơn sơ
phàm tăng Thiện Tài thì "nổ như sấm" bay mùi khét lẹt nhưng ...... lại nói đúng với sự thật trần trụi của PGVN ngày nay
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
(2021-07-31, 03:29 PM)Tuy duyen Wrote: phàm tăng Thiện Tài thì "nổ như sấm" bay mùi khét lẹt nhưng ...... lại nói đúng với sự thật trần trụi của PGVN ngày nayTrót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
(2021-07-31, 03:29 PM)Tuy duyen Wrote: giác tăng Viên Minh thì chỉnh sửa PG theo hướng ôn hòa qua những bài thơ nhẹ nhàng, những bài pháp đơn sơ


[Image: Slide5.JPG]
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
(2021-07-31, 03:29 PM)Tuy duyen Wrote: Tôn giáo nào cũng có hai mặt, tối và sáng, khuyết điểm và ưu điểm, tiêu cực và tích cực ......


và vì thế, có một người, sinh ra để được đào tạo thành một Giáo chủ của một tôn giáo toàn cầu vào đầu thế kỷ thứ 20, người này sau đó đã giải tán tôn giáo này và ra đi một mình để tìm chân lý, thực sự thoát khỏi sự ràng buộc giáo điều trở thành người rất nổi tiếng trong giới trí thức, tôn giáo và tâm linh

đó là ông .........
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
[Image: AKedOLS-4cUSse7kYOD_Zb2zsT7RCzYgVwZA_AhB...ffff-no-rj]

Steve Krishnan

He was 88 years old in this video, its amazing how mentally sharp he was at that advanced age. He died just 2 years after this video in 1986 at the age of 90.....thanks for these uploads, priceless
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
Thầy Viên Minh muốn trình bày chân lý của Phật Cồ Đàm cách nay gần 2600 qua hai danh từ Đạo Phật chứ không đi theo con đường thênh thang như Phật giáo ngày nay, vỏ thì có RẤT ĐẸP, nhưng lõi thì ........ không biết nói sao

một vài con chim én không thể làm được mùa XuânTrót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
Mục đích thực sự của Đạo Phật là ..... chỉ cho thấy ra (chánh kiến) chứ không lấy, bỏ hay sở đắc một cái gì, thấy ra là ngộ, là giác, tức là giác ngộ Pháp và sống tuỳ duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha

không phải tập để có tâm từ mà là thấy ra tiến trình của sân để từ đó nó tự động rời bỏ, sân đi thì từ bi đến, đó là thực chứng chứ không phải là lý thuyết dối mình dối người

thầy Viên Minh chỉ ra cho mọi người thấy trong cái video bên trên.
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply
[Image: 16684048_116410645545841_724145852484695...e=612EFFA4]

một khi đừng ghét là sẽ bắt đầu thương, thương người chính là thương mình vậy

một người có tâm từ và người kia thì có tánh sân, gương mặt của hai người biểu hiện ra sao nhỉ 

Smiling-face-with-halo4 
Very-angry


Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trót sinh làm kiếp con người
Tuỳ duyên ứng xử, vui cười an nhiên
Reply