Im Lặng Còn Vang
(2022-05-10, 05:30 PM)Ech Wrote: Nội cái chuyện yêu đương thôi cũng thấy sư phụ rất là kiên trì. Chuyện đạp xe theo thì đệ tử đây vẫn thường làm, nhưng "mấy năm" thì nô quê hô sê men  Rollin

Chắc là cùng con đường, đầu đường có nhà thờ, giữ đường có ngôi chùa. 
Sư phụ của mày vừa đạp xe theo người vừa tụng "A di dà" phía trên người niệm "A men".
Tới giữa đường sư phụ ghé vô Phật tự bỏ mặc người đi tiếp tới ngôi giáo đường nên "mấy năm" cũng chẳng có bao lăm. Wink
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Ech
Reply
nhà nàng ở cạnh nhà tui
cách nhau chỉ khoảng  ... vài ngàn thước thôi
hai người sống ở hai nơi
nàng như cũng có căn nhà hẳn hoi
giá đừng khác đạo oái ăm
thế nào tui cũng theo nàng về dinh
tui chiêm bao rất nhẹ nhàng
nàng thì rước lễ , tui thì cầu kinh 
câu kinh nghe rất nhẹ nhàng
em ơi nhớ nhé ... A men Di ĐàGrinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 4 users Like abc's post:
  • Ech, LeThanhPhong, phai, TTTT
Reply