Đời là chữ ... T :)


Reply
Hey, open your mouth

[Image: 6461028010942265613.png]

I SAID OPEN YOUR MOUTH

[Image: 4891890800946023585.png]
Reply
[Image: IMG-20220430-115006.jpg][Image: IMG-20220503-123549.jpg][Image: IMG-20220503-144150.jpg][Image: IMG-20220504-111941.jpg][Image: IMG-20220505-194455.jpg]
Reply
[Image: IMG-20220503-153733.jpg]
Reply
[Image: IMG-20181117-101901.jpg]

[Image: IMG-20181117-101912.jpg]

[Image: IMG-20181031-175929.jpg]

[Image: IMG-20181031-173928.jpg]

[Image: IMG-20181031-201537.jpg]
Reply


Reply
[Image: 5741217376825077833.png]

[Image: 4786532255289869099.jpg]

[Image: 6667441315285021491.jpg]


big sister chơi với baby ... khác ... big brother chơi với baby

Heavy-black-heart4

[Image: 4891890800946023585.png]

Arthur & Roland

[Image: 9032931298525064457.jpg]


Bronwyn & Roland

[Image: 3745005655617206582.jpg]

Bronwyn và Arthur , ở tuổi này , 2 đứa có 2 màu tóc khác nhau , không biết sau này lớn chút nữa , tóc nó có đổi màu không ???

Daddy là red head , nên mấy đứa nhỏ , đứa nào cũng có rosy cheeks


[Image: IMG-2221.jpg]
Reply
[Image: 8732450234826430414.jpg]

Roland nhìn giống búp bê Bronwyn bồng bên tay kia


[Image: 2699502475387832626.jpg]


Roland is 7 months old
Reply
[Image: IMG-20220523-112628.jpg]

[Image: IMG-20220523-171355.jpg]

Picnic with church ... Isaiah ngồi chờ "hotdog"

[Image: IMG-20220525-195341.jpg]

Stephen có vẻ excited khi hamster đẻ nhiều babies

Our hamster Barbie had a litter of 6 which was more manageable compared to our previous hamster named Maria who had 15. We should be able to sell or give the little ones away in a few days

[Image: IMG-20220525-222855.jpg]

[Image: IMG-20220528-135645.jpg]

Summer Fun
Reply
Tuổi thần tiên
Reply

Happy-smiley-emoticon
Reply

Happy-smiley-emoticon
Reply

Happy-smiley-emoticon


Reply
Happy-smiley-emoticon
ReplyReply