Dưởng tóc bằng café
#91
(2021-08-29, 10:02 AM)iChân Nguyệt Wrote: Ooooo thank you , vậy mình ăn lại đạn phọng

Chị kiếm ở chợ có bán loại này không, các loại hạt say ra, chỉ cần pha nước sôi là uống được.

Em đang dùng thấy ngon. 
[Image: 0-EFCC36-C-2214-4-CED-BB3-D-140-C4-DD3-E3-F6.jpg]
Be Happy
 not because everything is "good" but because 
you can see "the good in everything" 🌸
There are so many beautiful reasons to be happy 🌺
Reply
#92


Be Vegan, make peace.
Reply