Vững tin Lời Chúa
#76
[Image: main-qimg-6b3892c5ebbda76005f6aa3fdf2b5168.webp]
Reply
#77
[Image: Cover_l.gif]
Reply
#78
[Image: 271875128-09b31f6384cce89f65caefbf238a251b.jpg]
Reply
#79
[Image: If-the-truth-hurts-you-re-not-living-right.jpg]
Reply
#80


Reply
#81


False teachers  Suytu

- Vân cười khi thấy người cuối trong video là .. Allen Parr

- Vân coi nhiều videos của him .. i am one of his big fans

- Allen nói đúng ... mình không thể gọi ai là False teachers , vì nếu mình gọi như vậy , tức là mình đả loại bõ người đó ra hoàn toàn , dẫn tới việc ... mình có thể thiếu "những gì tốt về họ mả mình có thể học hỏi được"

cái quan trọng là mình phải hiểu Kinh thánh nói gì

và khi nghe ai nói ... cái nào họ nói đúng theo Kinh thánh , cái nào họ nói không đúng theo Kinh thánh ... để mình NHẬN những cái mà họ nói đúng theo Kinh thánh , và LOẠI BÕ những cái mà họ nói không đúng theo Kinh thánhCHO CÁC BELIEVERS , VÂN ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN NÊN THEO HỌC HỎI NHỮNG VIDEOS CUẢ 

- ALLEN PARR 

- VÀ JOHN NEUFELD 

BẢO ĐÃM , CHANCES CÁI ĐÚNG CÓ THỂ CAO HƠN 95%  Thumbs-up4https://www.youtube.com/channel/UCm_RMW_...pPYUzor8lw  (Allen Parr)   Thumbs-up4


https://www.youtube.com/channel/UCShnpFq...ku7K7Elbjw (John Neufeld)   Thumbs-up4
Reply
#82


Reply
#83


Reply
#84


Reply
#85


Reply
#86
[Image: SOF-1-John-4-4-web.jpg]
Reply
#87
[Image: bible-verses-about-protection2-159966305...size=480:*]
Reply
#88
[Image: Jeremiah+17-+5+Cursed+IS+The+Man+Who+Tru...n+sage.jpg]
Reply
#89
[Image: TrustGod.jpg?ssl=1]
Reply
#90
[Image: 443514f51ec0b0c37a4f77634c4cdb9c--christ...quotes.jpg]
Reply